قیمت ورق کرکره رنگی فولاد بام اسپادانا

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۳۹ - ۱۳۹۹/۳/۲۰
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف ضخامت (mm) برند کارخانه واحد کارخانه-محل تحویل رنگ عرض(m) نوع کرکره کد رنگ قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم اصفهان - فولاد بام اسپادانا آبی ۱ انواع فرمینگ ۵۰۱۵ تماس بگیرید نامشخص
۲ ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم اصفهان - فولاد بام اسپادانا آبی ۱.۲۵ انواع فرمینگ ۵۰۱۵ ۱۸۰,۰۰۰ نامشخص
۳ ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم اصفهان - فولاد بام اسپادانا قرمز ۱ انواع فرمینگ ۳۰۰۰ تماس بگیرید نامشخص
۴ ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم اصفهان - فولاد بام اسپادانا قرمز ۱.۲۵ انواع فرمینگ ۳۰۰۰ ۱۸۵,۰۰۰ نامشخص
۵ ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم اصفهان - فولاد بام اسپادانا نارنجی ۱ انواع فرمینگ ۲۰۰۴ تماس بگیرید نامشخص
۶ ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم اصفهان - فولاد بام اسپادانا نارنجی ۱.۲۵ انواع فرمینگ ۲۰۰۴ ۱۸۵,۰۰۰ نامشخص
۷ ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم اصفهان - فولاد بام اسپادانا سفید ۱ انواع فرمینگ ۹۰۱۶ تماس بگیرید نامشخص
۸ ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم اصفهان - فولاد بام اسپادانا سفید ۱.۲۵ انواع فرمینگ ۹۰۱۶ ۱۸۰,۰۰۰ نامشخص
۹ ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم اصفهان - فولاد بام اسپادانا قهوه ای سوخته ۱ انواع فرمینگ ۸۰۱۷ تماس بگیرید نامشخص
۱۰ ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم اصفهان - فولاد بام اسپادانا قهوه ای سوخته ۱.۲۵ انواع فرمینگ ۸۰۱۷ ۱۸۵,۰۰۰ نامشخص
۱۱ ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم اصفهان - فولاد بام اسپادانا قهوه ای روشن ۱ انواع فرمینگ ۸۰۰۴ تماس بگیرید نامشخص
۱۲ ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم اصفهان - فولاد بام اسپادانا قهوه ای روشن ۱.۲۵ انواع فرمینگ ۸۰۰۴ تماس بگیرید نامشخص