جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 220 الی 230

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۲۹ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
داخلی ۲۲۰ الی ۲۳۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) واحد محل تحویل - بنگاه ابعاد (m) ضخامت (mm) واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - بنگاه ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۵۰ کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق ۱.۱۵*۲ ۰.۵۰ کیلوگرم ۱۹۰,۰۰۰
نامشخص
سمنان - بنگاه آهن محقق ۱.۱۵*۲
۲ ۰.۵۰ کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق ۱.۱۵*۲.۵ ۰.۵۰ کیلوگرم ۱۹۰,۰۰۰
نامشخص
سمنان - بنگاه آهن محقق ۱.۱۵*۲.۵
۳ ۰.۵۰ کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق ۱.۱۵*۳ ۰.۵۰ کیلوگرم ۱۹۰,۰۰۰
نامشخص
سمنان - بنگاه آهن محقق ۱.۱۵*۳
۴ ۰.۵۰ کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق ۱.۱۵*۴ ۰.۵۰ کیلوگرم ۱۹۰,۰۰۰
نامشخص
سمنان - بنگاه آهن محقق ۱.۱۵*۴
۵ ۰.۵۰ کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق ۱.۱۵*۵ ۰.۵۰ کیلوگرم ۱۹۰,۰۰۰
نامشخص
سمنان - بنگاه آهن محقق ۱.۱۵*۵
۶ ۰.۵۰ کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق ۱.۱۵*۶ ۰.۵۰ کیلوگرم ۱۹۰,۰۰۰
نامشخص
سمنان - بنگاه آهن محقق ۱.۱۵*۶
۷ ۰.۵۰ کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق ۱.۱۵*۷ ۰.۵۰ کیلوگرم ۱۹۰,۰۰۰
نامشخص
سمنان - بنگاه آهن محقق ۱.۱۵*۷
برچسب ها :