جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 220 الی 230

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
داخلی ۲۲۰ الی ۲۳۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت محل تحویل - بنگاه ابعاد (m) ضخامت (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت محل تحویل - بنگاه ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۵۰ اکسین شیت فابریک اهواز - آلتون استیل ۱۲*۲ ۵۰ اکسین ۹۹,۰۰۰
نامشخص
شیت فابریک اهواز - آلتون استیل ۱۲*۲
۲ ۸ اکسین شیت فابریک اهواز - آلتون استیل ۶*۲ ۸ اکسین تماس بگیرید
نامشخص
شیت فابریک اهواز - آلتون استیل ۶*۲
۳ ۱۰ اکسین شیت فابریک اهواز - آلتون استیل ۶*۲ ۱۰ اکسین تماس بگیرید
نامشخص
شیت فابریک اهواز - آلتون استیل ۶*۲
۴ ۱۲ اکسین شیت فابریک اهواز - آلتون استیل ۶*۲ ۱۲ اکسین تماس بگیرید
نامشخص
شیت فابریک اهواز - آلتون استیل ۶*۲
۵ ۱۵ اکسین شیت فابریک اهواز - آلتون استیل ۶*۲ ۱۵ اکسین ۱۰۰,۰۰۰
نامشخص
شیت فابریک اهواز - آلتون استیل ۶*۲
۶ ۲۰ اکسین شیت فابریک اهواز - آلتون استیل ۶*۲ ۲۰ اکسین ۱۰۲,۵۰۰
نامشخص
شیت فابریک اهواز - آلتون استیل ۶*۲
۷ ۲۵ اکسین شیت فابریک اهواز - آلتون استیل ۶*۲ ۲۵ اکسین ۱۰۰,۰۰۰
نامشخص
شیت فابریک اهواز - آلتون استیل ۶*۲
۸ ۳۰ اکسین شیت فابریک اهواز - آلتون استیل ۶*۲ ۳۰ اکسین ۱۰۳,۰۰۰
نامشخص
شیت فابریک اهواز - آلتون استیل ۶*۲
۹ ۳۵ اکسین شیت فابریک اهواز - آلتون استیل ۶*۲ ۳۵ اکسین ۱۰۰,۰۰۰
نامشخص
شیت فابریک اهواز - آلتون استیل ۶*۲
۱۰ ۴۰ اکسین شیت فابریک اهواز - آلتون استیل ۶*۲ ۴۰ اکسین ۱۱۰,۰۰۰
نامشخص
شیت فابریک اهواز - آلتون استیل ۶*۲
برچسب ها :