جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 220 الی 230

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۰۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
داخلی ۲۲۰ الی ۲۳۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل - کارخانه واحد ابعاد (m) ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - کارخانه واحد ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ رول اهواز کیلوگرم عرض ۰.۶ ۲ رول ۷۴,۰۰۰
نامشخص
اهواز کیلوگرم عرض ۰.۶
۲ ۲ رول گیلان کیلوگرم عرض ۱ ۲ رول ۷۴,۰۰۰
نامشخص
گیلان کیلوگرم عرض ۱
۳ ۲.۲۰ رول اهواز کیلوگرم عرض ۰.۶ ۲.۲۰ رول ۷۳,۰۰۰
نامشخص
اهواز کیلوگرم عرض ۰.۶
۴ ۲.۳۵ رول اهواز کیلوگرم عرض ۰.۶ ۲.۳۵ رول ۷۲,۰۰۰
نامشخص
اهواز کیلوگرم عرض ۰.۶
۵ ۲.۵ رول گیلان کیلوگرم عرض ۱ ۲.۵ رول تماس بگیرید
نامشخص
گیلان کیلوگرم عرض ۱
۶ ۲.۵ رول اهواز کیلوگرم عرض ۰.۶ ۲.۵ رول ۷۲,۰۰۰
نامشخص
اهواز کیلوگرم عرض ۰.۶
۷ ۲.۸ رول اهواز کیلوگرم عرض ۰.۶ ۲.۸ رول ۷۲,۰۰۰
نامشخص
اهواز کیلوگرم عرض ۰.۶
۸ ۳ رول اهواز کیلوگرم عرض ۰.۶ ۳ رول ۷۲,۰۰۰
نامشخص
اهواز کیلوگرم عرض ۰.۶
۹ ۳ رول گیلان کیلوگرم عرض ۱ ۳ رول تماس بگیرید
نامشخص
گیلان کیلوگرم عرض ۱
۱۰ ۳.۲ رول اهواز کیلوگرم عرض ۰.۶ ۳.۲ رول ۷۲,۰۰۰
نامشخص
اهواز کیلوگرم عرض ۰.۶
۱۱ ۳.۵ رول گیلان کیلوگرم عرض ۱ ۳.۵ رول تماس بگیرید
نامشخص
گیلان کیلوگرم عرض ۱
۱۲ ۳.۵ رول اهواز کیلوگرم عرض ۰.۶ ۳.۵ رول ۷۲,۰۰۰
نامشخص
اهواز کیلوگرم عرض ۰.۶
۱۳ ۳.۸ رول اهواز کیلوگرم عرض ۰.۶ ۳.۸ رول ۷۲,۰۰۰
نامشخص
اهواز کیلوگرم عرض ۰.۶
۱۴ ۴ رول اهواز کیلوگرم عرض ۰.۶ ۴ رول ۷۲,۰۰۰
نامشخص
اهواز کیلوگرم عرض ۰.۶
۱۵ ۴ رول گیلان کیلوگرم عرض ۱ ۴ رول ۷۳,۰۰۰
نامشخص
گیلان کیلوگرم عرض ۱
۱۶ ۴.۲ رول اهواز کیلوگرم عرض ۰.۶ ۴.۲ رول تماس بگیرید
نامشخص
اهواز کیلوگرم عرض ۰.۶
۱۷ ۶ رول گیلان کیلوگرم عرض ۱ ۶ رول تماس بگیرید
نامشخص
گیلان کیلوگرم عرض ۱
۱۸ ۸ رول گیلان کیلوگرم عرض ۱ ۸ رول تماس بگیرید
نامشخص
گیلان کیلوگرم عرض ۱
۱۹ ۱۰ رول گیلان کیلوگرم عرض ۱ ۱۰ رول تماس بگیرید
نامشخص
گیلان کیلوگرم عرض ۱
برچسب ها :