جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 220 الی 230

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۲۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴
داخلی ۲۲۰ الی ۲۳۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل - کارخانه واحد ابعاد (m) ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - کارخانه واحد ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ شیت زنجان - فردین برش زنگان تریلی ۶*۱.۵ ۱۰ شیت ۹۲,۰۰۰
نامشخص
زنجان - فردین برش زنگان تریلی ۶*۱.۵
۲ ۲۰ شیت زنجان - فردین برش زنگان کیلوگرم ۱.۲۵*۶ ۲۰ شیت ۷۵,۰۰۰
نامشخص
زنجان - فردین برش زنگان کیلوگرم ۱.۲۵*۶
۳ ۲۵ شیت زنجان - فردین برش زنگان کیلوگرم ۱.۲۵*۶ ۲۵ شیت ۷۵,۰۰۰
نامشخص
زنجان - فردین برش زنگان کیلوگرم ۱.۲۵*۶
۴ ۳۰ شیت زنجان - فردین برش زنگان کیلوگرم ۵*۱.۲۵ ۳۰ شیت ۷۳,۰۰۰
نامشخص
زنجان - فردین برش زنگان کیلوگرم ۵*۱.۲۵
۵ ۳۵ شیت زنجان - فردین برش زنگان کیلوگرم ۱.۲۵*۶ ۳۵ شیت ۷۲,۵۰۰
نامشخص
زنجان - فردین برش زنگان کیلوگرم ۱.۲۵*۶
۶ ۲.۵ رول زنجان - فردین برش زنگان کیلوگرم عرض ۱.۲۵ ۲.۵ رول تماس بگیرید
نامشخص
زنجان - فردین برش زنگان کیلوگرم عرض ۱.۲۵
۷ ۲.۶ رول زنجان - فردین برش زنگان کیلوگرم عرض ۱.۳۲۵ (st۳۳) ۲.۶ رول تماس بگیرید
نامشخص
زنجان - فردین برش زنگان کیلوگرم عرض ۱.۳۲۵ (st۳۳)
۸ ۲.۶ رول زنجان - فردین برش زنگان کیلوگرم عرض ۱.۳۳۰ (st۳۳) ۲.۶ رول ۸۶,۵۰۰
نامشخص
زنجان - فردین برش زنگان کیلوگرم عرض ۱.۳۳۰ (st۳۳)
۹ ۱۰ رول زنجان - فردین برش زنگان کیلوگرم عرض ۱ ۱۰ رول ۹۲,۰۰۰
نامشخص
زنجان - فردین برش زنگان کیلوگرم عرض ۱
برچسب ها :

در این واحد صنعتی خدمات برش رول به شیت انجام میشود.

ساندویچ پنل ، نبشی و ناودانی تولید میشود.