قیمت ورق سیاه بنگاه مادلیران

آخرین بروزرسانی : ۱۰:۲۰ - ۱۳۹۹/۳/۱۹
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت کارخانه محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۰ عرض ۱ رول/شیت/فابریک اصفهان همدان-مادلیران ۸۸,۰۰۰ نامشخص
۲ ۴ الی ۱۲ ۱.۲۵*۶ تک رول گیلان همدان-مادلیران ۸۹,۴۰۰ نامشخص
۳ ۱۰ ۶*۲ شیت اکسین همدان-مادلیران تماس بگیرید نامشخص
۴ ۱۲ ۶*۲ شیت اکسین همدان-مادلیران تماس بگیرید نامشخص
۵ ۱۵ ۶*۲ شیت اکسین همدان-مادلیران تماس بگیرید نامشخص
۶ ۲۰ ۶*۲ شیت اکسین همدان-مادلیران تماس بگیرید نامشخص
۷ ۲۵ ۶*۲ شیت اکسین همدان-مادلیران تماس بگیرید نامشخص
۸ ۳۰ ۶*۲ شیت اکسین همدان-مادلیران تماس بگیرید نامشخص
۹ ۳۵ ۶*۲ شیت اکسین همدان-مادلیران تماس بگیرید نامشخص
۱۰ ۴۰ ۱۲*۲ شیت اکسین همدان-مادلیران تماس بگیرید نامشخص

همراه با تایید

تحویل درب کارخانه

  1. ورق ۲۰ عرض ۱