آخرین بروزرسانی : ۱۰:۲۰ ۱۳۹۹/۳/۱۹
داخلی ۲۲۰ الی ۲۲۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت کارخانه محل تحویل - بنگاه ضخامت (mm) ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت کارخانه محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۰ عرض ۱ رول/شیت/فابریک اصفهان همدان-مادلیران ۲۰ عرض ۱ ۸۸,۰۰۰
نامشخص
رول/شیت/فابریک اصفهان همدان-مادلیران
۲ ۴ الی ۱۲ ۱.۲۵*۶ تک رول گیلان همدان-مادلیران ۴ الی ۱۲ ۱.۲۵*۶ ۸۹,۴۰۰
نامشخص
تک رول گیلان همدان-مادلیران
۳ ۱۰ ۶*۲ شیت اکسین همدان-مادلیران ۱۰ ۶*۲ تماس بگیرید
نامشخص
شیت اکسین همدان-مادلیران
۴ ۱۲ ۶*۲ شیت اکسین همدان-مادلیران ۱۲ ۶*۲ تماس بگیرید
نامشخص
شیت اکسین همدان-مادلیران
۵ ۱۵ ۶*۲ شیت اکسین همدان-مادلیران ۱۵ ۶*۲ تماس بگیرید
نامشخص
شیت اکسین همدان-مادلیران
۶ ۲۰ ۶*۲ شیت اکسین همدان-مادلیران ۲۰ ۶*۲ تماس بگیرید
نامشخص
شیت اکسین همدان-مادلیران
۷ ۲۵ ۶*۲ شیت اکسین همدان-مادلیران ۲۵ ۶*۲ تماس بگیرید
نامشخص
شیت اکسین همدان-مادلیران
۸ ۳۰ ۶*۲ شیت اکسین همدان-مادلیران ۳۰ ۶*۲ تماس بگیرید
نامشخص
شیت اکسین همدان-مادلیران
۹ ۳۵ ۶*۲ شیت اکسین همدان-مادلیران ۳۵ ۶*۲ تماس بگیرید
نامشخص
شیت اکسین همدان-مادلیران
۱۰ ۴۰ ۱۲*۲ شیت اکسین همدان-مادلیران ۴۰ ۱۲*۲ تماس بگیرید
نامشخص
شیت اکسین همدان-مادلیران
برچسب ها :
  1. ورق ۲۰ عرض ۱