جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 220 الی 230

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۳۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
داخلی ۲۲۰ الی ۲۳۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل - بنگاه ابعاد (m) ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - بنگاه ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ شیت مشهد-آذین سریر عرض ۱.۲۵ ۲ شیت تماس بگیرید
نامشخص
مشهد-آذین سریر عرض ۱.۲۵
۲ ۳ شیت مشهد-آذین سریر عرض ۱.۵ ۳ شیت تماس بگیرید
نامشخص
مشهد-آذین سریر عرض ۱.۵
۳ ۴ شیت مشهد-آذین سریر عرض ۱.۵ ۴ شیت تماس بگیرید
نامشخص
مشهد-آذین سریر عرض ۱.۵
۴ ۵ شیت مشهد-آذین سریر عرض ۱.۵ ۵ شیت تماس بگیرید
نامشخص
مشهد-آذین سریر عرض ۱.۵
۵ ۶ شیت مشهد-آذین سریر عرض ۱.۵ ۶ شیت تماس بگیرید
نامشخص
مشهد-آذین سریر عرض ۱.۵
۶ ۸ شیت مشهد-آذین سریر عرض ۱.۵ ۸ شیت ۷۵,۰۰۰
نامشخص
مشهد-آذین سریر عرض ۱.۵
۷ ۱۰ شیت مشهد-آذین سریر عرض ۱.۵ ۱۰ شیت ۷۵,۰۰۰
نامشخص
مشهد-آذین سریر عرض ۱.۵
۸ ۱۲ شیت مشهد-آذین سریر عرض ۱.۵ ۱۲ شیت ۷۵,۰۰۰
نامشخص
مشهد-آذین سریر عرض ۱.۵
۹ ۱۵ شیت مشهد-آذین سریر عرض ۱.۵ ۱۵ شیت ۷۵,۰۰۰
نامشخص
مشهد-آذین سریر عرض ۱.۵
۱۰ ۲۰ شیت مشهد-آذین سریر عرض ۱.۵ ۲۰ شیت تماس بگیرید
نامشخص
مشهد-آذین سریر عرض ۱.۵
برچسب ها :