جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 220 الی 230

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
داخلی ۲۲۰ الی ۲۳۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل - بنگاه ابعاد (m) ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - بنگاه ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱.۲۵ شیت شهرکرد - آهن سجاد درخواستی ۱.۲۵ شیت تماس بگیرید
نامشخص
شهرکرد - آهن سجاد درخواستی
۲ ۱.۵ رول شهرکرد - آهن سجاد درخواستی ۱.۵ رول تماس بگیرید
نامشخص
شهرکرد - آهن سجاد درخواستی
۳ ۲ شیت شهرکرد - آهن سجاد درخواستی ۲ شیت تماس بگیرید
نامشخص
شهرکرد - آهن سجاد درخواستی
برچسب ها :