یک میلیون تومان تخفیف برای اولین خرید اینترنتی بالای ۷۰ میلیون تومان با کد aval1400

قیمت ورق سیاه بنگاه اهواز

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۰۵ - ۱۴۰۰/۹/۰۳
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) برند کارخانه آنالیز حالت محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان st۳۷ شیت اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۲ ۱۰ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان st۳۷ شیت اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۳ ۱۰ ۶*۱.۵ فولاد کاویان st۳۷ شیت اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۴ ۱۰ ۶*۲ فولاد اکسین st۳۷ شیت اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۵ ۱۲ ۶*۱.۵ فولاد کاویان st۳۷ شیت اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۶ ۱۲ ۶*۲ فولاد اکسین st۳۷ شیت اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۷ ۱۵ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان st۳۷ شیت اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۸ ۱۵ ۶*۱.۵ فولاد کاویان st۳۷ شیت اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۹ ۱۵ ۶*۲ فولاد اکسین st۳۷ شیت اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۱۰ ۲۰ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان st۳۷ شیت اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۱۱ ۲۰ ۶*۱.۵ فولاد کاویان st۳۷ شیت اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۱۲ ۲۰ ۶*۲ فولاد اکسین st۳۷ شیت اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۱۳ ۲۰ ۱۲*۲ فولاد اکسین st۳۷ شیت اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۱۴ ۲۵ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان st۳۷ شیت اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۱۵ ۲۵ ۶*۱.۵ فولاد کاویان st۳۷ شیت اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۱۶ ۲۵ ۶*۲ فولاد اکسین st۳۷ شیت اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۱۷ ۲۵ ۱۲*۲ فولاد اکسین st۳۷ شیت اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۱۸ ۳۰ طول * ۱.۲۵ فولاد کاویان st۳۷ شیت اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۱۹ ۳۰ طول * ۱.۵ فولاد کاویان st۳۷ شیت اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۲۰ ۳۰ ۶*۲ فولاد اکسین st۳۷ شیت اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۲۱ ۳۰ ۱۲*۲ فولاد اکسین st۳۷ شیت اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۲۲ ۳۵ طول * ۱.۲۵ فولاد کاویان st۳۷ شیت اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۲۳ ۳۵ طول * ۱.۵ فولاد کاویان st۳۷ شیت اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۲۴ ۳۵ ۶*۲ فولاد اکسین st۳۷ شیت اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۲۵ ۳۵ ۱۲*۲ فولاد اکسین st۳۷ شیت اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۲۶ ۴۰ طول * ۱.۲۵ فولاد کاویان st۳۷ شیت اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۲۷ ۴۰ طول * ۱.۵ فولاد کاویان st۳۷ شیت اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۲۸ ۴۰ ۶*۲ فولاد اکسین st۳۷ شیت اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۲۹ ۴۰ ۱۲*۲ فولاد اکسین st۳۷ شیت اهواز

تماس بگیرید

نامشخص
۳۰ ۵۰ عرض ۲ فولاد اکسین st۳۷ شیت اهواز

تماس بگیرید

نامشخص