جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 220 الی 230

آخرین بروزرسانی : ۱۰:۲۲ ۱۳۹۸/۹/۱۶
داخلی ۲۲۰ الی ۲۳۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل - بنگاه ابعاد (m) ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - بنگاه ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ شیت اردبیل - بنگاه آهن امیر درخواستی ۸ شیت تماس بگیرید
نامشخص
اردبیل - بنگاه آهن امیر درخواستی
۲ ۱۰ شیت اردبیل - بنگاه آهن امیر درخواستی ۱۰ شیت تماس بگیرید
نامشخص
اردبیل - بنگاه آهن امیر درخواستی
۳ ۱۵ شیت اردبیل - بنگاه آهن امیر ۰.۴*۰.۴ ۱۵ شیت تماس بگیرید
نامشخص
اردبیل - بنگاه آهن امیر ۰.۴*۰.۴
۴ ۱۵ شیت اردبیل - بنگاه آهن امیر ۰.۵*۰.۵ ۱۵ شیت تماس بگیرید
نامشخص
اردبیل - بنگاه آهن امیر ۰.۵*۰.۵
۵ ۲۰ شیت اردبیل - بنگاه آهن امیر ۰.۴*۰.۴ ۲۰ شیت تماس بگیرید
نامشخص
اردبیل - بنگاه آهن امیر ۰.۴*۰.۴
۶ ۲۰ شیت اردبیل - بنگاه آهن امیر ۰.۵*۰.۵ ۲۰ شیت تماس بگیرید
نامشخص
اردبیل - بنگاه آهن امیر ۰.۵*۰.۵
برچسب ها :