جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 220 الی 230

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۵۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴
داخلی ۲۲۰ الی ۲۳۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل - بنگاه ابعاد (m) ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - بنگاه ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۳ رول تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱ ۰.۳ رول تماس بگیرید
نامشخص
تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱
۲ ۰.۴ رول تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱ ۰.۴ رول تماس بگیرید
نامشخص
تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱
۳ ۰.۵ رول تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱ ۰.۵ رول تماس بگیرید
نامشخص
تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱
۴ ۰.۵ رول تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱.۲۵ ۰.۵ رول ۱۰۹,۰۰۰
نامشخص
تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱.۲۵
۵ ۰.۶ رول تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱ ۰.۶ رول تماس بگیرید
نامشخص
تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱
۶ ۰.۶ رول تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱.۲۵ ۰.۶ رول ۱۱۰,۰۰۰
نامشخص
تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱.۲۵
۷ ۰.۷ رول تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱ ۰.۷ رول تماس بگیرید
نامشخص
تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱
۸ ۰.۷ رول تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱.۲۵ ۰.۷ رول ۱۰۶,۰۰۰
نامشخص
تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱.۲۵
۹ ۰.۸ رول تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱ ۰.۸ رول تماس بگیرید
نامشخص
تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱
۱۰ ۰.۸ رول تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱.۲۵ ۰.۸ رول ۱۰۶,۰۰۰
نامشخص
تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱.۲۵
۱۱ ۰.۹ رول تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱ ۰.۹ رول تماس بگیرید
نامشخص
تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱
۱۲ ۰.۹ رول تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱.۲۵ ۰.۹ رول تماس بگیرید
نامشخص
تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱.۲۵
۱۳ ۱ رول تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱ ۱ رول تماس بگیرید
نامشخص
تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱
۱۴ ۱ رول تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱.۲۵ ۱ رول ۱۰۹,۰۰۰
نامشخص
تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱.۲۵
۱۵ ۱.۲۵ رول تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱ ۱.۲۵ رول تماس بگیرید
نامشخص
تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱
۱۶ ۱.۲۵ رول تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱.۲۵ ۱.۲۵ رول تماس بگیرید
نامشخص
تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱.۲۵
۱۷ ۱.۵ رول تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱ ۱.۵ رول تماس بگیرید
نامشخص
تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱
۱۸ ۱.۵ رول تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱.۲۵ ۱.۵ رول تماس بگیرید
نامشخص
تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱.۲۵
۱۹ ۲ رول تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱ ۲ رول تماس بگیرید
نامشخص
تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱
۲۰ ۲ رول تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱.۲۵ ۲ رول تماس بگیرید
نامشخص
تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱.۲۵
برچسب ها :

بزرگترین عرضه کننده انواع ورق های فولادی سرد،گالوانیزه ورنگی ومصنوعات آن