جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 220 الی 230

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۲۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
داخلی ۲۲۰ الی ۲۳۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت واحد محل تحویل - بنگاه ابعاد (m) ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد محل تحویل - بنگاه ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۶۰ شیت کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق ۲*۱ ۰.۶۰ شیت ۱۴۰,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق ۲*۱
۲ ۰.۷۰ شیت کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق ۲*۱ ۰.۷۰ شیت ۱۴۰,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق ۲*۱
۳ ۱ شیت کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق ۲*۱ ۱ شیت ۱۴۰,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق ۲*۱
۴ ۱/۲۵ شیت کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق ۲*۱ ۱/۲۵ شیت ۱۴۰,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق ۲*۱
۵ ۱.۵ شیت کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق ۲*۱ ۱.۵ شیت ۱۴۰,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق ۲*۱
برچسب ها :