جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 220 الی 230

آخرین بروزرسانی : ۰۹:۵۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
داخلی ۲۲۰ الی ۲۳۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت واحد محل تحویل - بنگاه ابعاد (m) ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد محل تحویل - بنگاه ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱ شیت کیلوگرم شهرکرد - بنگاه سپاهان ۱*۲ ۱ شیت تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم شهرکرد - بنگاه سپاهان ۱*۲
۲ ۱ شیت کیلوگرم شهرکرد - بنگاه سپاهان ۱.۲۵*۲.۵ ۱ شیت تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم شهرکرد - بنگاه سپاهان ۱.۲۵*۲.۵
۳ ۱.۲۵ شیت کیلوگرم شهرکرد - بنگاه سپاهان ۱*۲ ۱.۲۵ شیت تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم شهرکرد - بنگاه سپاهان ۱*۲
۴ ۱.۲۵ شیت کیلوگرم شهرکرد - بنگاه سپاهان ۱.۲۵*۲.۵ ۱.۲۵ شیت تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم شهرکرد - بنگاه سپاهان ۱.۲۵*۲.۵
۵ ۱.۵ شیت کیلوگرم شهرکرد - بنگاه سپاهان ۱*۲ ۱.۵ شیت تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم شهرکرد - بنگاه سپاهان ۱*۲
۶ ۱.۵ شیت کیلوگرم شهرکرد - بنگاه سپاهان ۱.۲۵*۲.۵ ۱.۵ شیت تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم شهرکرد - بنگاه سپاهان ۱.۲۵*۲.۵
برچسب ها :