جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 220 الی 230

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱
داخلی ۲۲۰ الی ۲۳۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت محل تحویل - بنگاه ابعاد (m) رنگ ضخامت (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت محل تحویل - بنگاه ابعاد (m) رنگ قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۱۶ چینی رول تهران- نماپوشش پرشین عرض ۱ قرمز ۰.۱۶ چینی تماس بگیرید
نامشخص
رول تهران- نماپوشش پرشین عرض ۱ قرمز
۲ ۰.۱۶ چینی رول تهران- نماپوشش پرشین عرض ۱ سفید ۰.۱۶ چینی تماس بگیرید
نامشخص
رول تهران- نماپوشش پرشین عرض ۱ سفید
۳ ۰.۱۸ چینی رول تهران- نماپوشش پرشین عرض ۱ سفید ۰.۱۸ چینی تماس بگیرید
نامشخص
رول تهران- نماپوشش پرشین عرض ۱ سفید
۴ ۰.۱۸ چینی رول تهران- نماپوشش پرشین عرض ۱ نارنجی ۰.۱۸ چینی تماس بگیرید
نامشخص
رول تهران- نماپوشش پرشین عرض ۱ نارنجی
۵ ۰.۱۸ چینی رول تهران- نماپوشش پرشین عرض ۱ قرمز ۰.۱۸ چینی تماس بگیرید
نامشخص
رول تهران- نماپوشش پرشین عرض ۱ قرمز
۶ ۰.۱۸ چینی رول تهران- نماپوشش پرشین عرض ۱ قهوه ای ۰.۱۸ چینی تماس بگیرید
نامشخص
رول تهران- نماپوشش پرشین عرض ۱ قهوه ای
۷ ۰.۲۳ چینی رول تهران- نماپوشش پرشین عرض ۱ نقره ای ۰.۲۳ چینی تماس بگیرید
نامشخص
رول تهران- نماپوشش پرشین عرض ۱ نقره ای
۸ ۰.۲۸ چینی رول تهران- نماپوشش پرشین عرض ۱ سفید ۰.۲۸ چینی تماس بگیرید
نامشخص
رول تهران- نماپوشش پرشین عرض ۱ سفید
۹ ۰.۳۰ چینی رول تهران- نماپوشش پرشین عرض ۱ نارنجی ۰.۳۰ چینی تماس بگیرید
نامشخص
رول تهران- نماپوشش پرشین عرض ۱ نارنجی
۱۰ ۰.۳۲ چینی رول تهران- نماپوشش پرشین عرض ۱ سفید ۰.۳۲ چینی تماس بگیرید
نامشخص
رول تهران- نماپوشش پرشین عرض ۱ سفید
۱۱ ۰.۳۵ چینی رول تهران- نماپوشش پرشین عرض ۱ سفید ۰.۳۵ چینی تماس بگیرید
نامشخص
رول تهران- نماپوشش پرشین عرض ۱ سفید
۱۲ ۰.۳۵ چینی رول تهران- نماپوشش پرشین عرض ۱.۲۵ قرمز ۰.۳۵ چینی تماس بگیرید
نامشخص
رول تهران- نماپوشش پرشین عرض ۱.۲۵ قرمز
۱۳ ۰.۳۸ چینی رول تهران- نماپوشش پرشین عرض ۱ سفید ۰.۳۸ چینی تماس بگیرید
نامشخص
رول تهران- نماپوشش پرشین عرض ۱ سفید
۱۴ ۰.۳۸ چینی رول تهران- نماپوشش پرشین عرض ۱.۱ قرمز ۰.۳۸ چینی تماس بگیرید
نامشخص
رول تهران- نماپوشش پرشین عرض ۱.۱ قرمز
۱۵ ۰.۴۰ چینی رول تهران- نماپوشش پرشین عرض ۱ صورتی ۰.۴۰ چینی تماس بگیرید
نامشخص
رول تهران- نماپوشش پرشین عرض ۱ صورتی
۱۶ ۰.۴۰ چینی رول تهران- نماپوشش پرشین عرض ۱.۲۵ قرمز ۰.۴۰ چینی تماس بگیرید
نامشخص
رول تهران- نماپوشش پرشین عرض ۱.۲۵ قرمز
۱۷ ۰.۴۰ چینی رول تهران- نماپوشش پرشین عرض ۱.۲۵ نارنجی ۰.۴۰ چینی تماس بگیرید
نامشخص
رول تهران- نماپوشش پرشین عرض ۱.۲۵ نارنجی
۱۸ ۰.۴۰ چینی رول تهران- نماپوشش پرشین عرض ۱.۲۵ صورتی ۰.۴۰ چینی تماس بگیرید
نامشخص
رول تهران- نماپوشش پرشین عرض ۱.۲۵ صورتی
۱۹ ۰.۴۰ چینی رول تهران- نماپوشش پرشین عرض ۱.۲۵ سفید ۰.۴۰ چینی تماس بگیرید
نامشخص
رول تهران- نماپوشش پرشین عرض ۱.۲۵ سفید
۲۰ ۰.۴۵ چینی رول تهران- نماپوشش پرشین عرض ۱ قهوه ای ۰.۴۵ چینی تماس بگیرید
نامشخص
رول تهران- نماپوشش پرشین عرض ۱ قهوه ای
۲۱ ۰.۴۵ چینی رول تهران- نماپوشش پرشین عرض ۱ قرمز ۰.۴۵ چینی تماس بگیرید
نامشخص
رول تهران- نماپوشش پرشین عرض ۱ قرمز
۲۲ ۰.۴۵ چینی رول تهران- نماپوشش پرشین عرض ۱.۲۵ قرمز ۰.۴۵ چینی تماس بگیرید
نامشخص
رول تهران- نماپوشش پرشین عرض ۱.۲۵ قرمز
۲۳ ۰.۴۵ چینی رول تهران- نماپوشش پرشین عرض ۱.۲۵ سفید ۰.۴۵ چینی تماس بگیرید
نامشخص
رول تهران- نماپوشش پرشین عرض ۱.۲۵ سفید
۲۴ ۰.۴۷ چینی رول تهران- نماپوشش پرشین عرض ۱.۲۵ نارنجی ۰.۴۷ چینی تماس بگیرید
نامشخص
رول تهران- نماپوشش پرشین عرض ۱.۲۵ نارنجی
۲۵ ۰.۴۷ چینی رول تهران- نماپوشش پرشین عرض ۱.۲۵ نقره ای ۰.۴۷ چینی تماس بگیرید
نامشخص
رول تهران- نماپوشش پرشین عرض ۱.۲۵ نقره ای
۲۶ ۰.۵۰ چینی رول تهران- نماپوشش پرشین عرض ۱.۲۵ نارنجی ۰.۵۰ چینی تماس بگیرید
نامشخص
رول تهران- نماپوشش پرشین عرض ۱.۲۵ نارنجی
۲۷ ۰.۷۰ چینی رول تهران- نماپوشش پرشین عرض ۱ سبز ۰.۷۰ چینی تماس بگیرید
نامشخص
رول تهران- نماپوشش پرشین عرض ۱ سبز
۲۸ ۰.۴۵ فولاد مبارکه اصفهان رول تهران- نماپوشش پرشین عرض ۱ سفید ۰.۴۵ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول تهران- نماپوشش پرشین عرض ۱ سفید
برچسب ها :