یک میلیون تومان تخفیف برای اولین خرید اینترنتی بالای ۷۰ میلیون تومان با کد aval1400

قیمت ورق آلیاژی

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۱۷ - ۱۴۰۰/۹/۰۱
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) برند کارخانه آنالیز حالت محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۵ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه st۵۲ رول تهران

تماس بگیرید

نامشخص
۲ ۵ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه A۲۸۳ رول تهران

تماس بگیرید

نامشخص
۳ ۵ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه A۵۱۶ رول تهران

تماس بگیرید

نامشخص
۴ ۶ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه st۵۲ رول تهران

تماس بگیرید

نامشخص
۵ ۶ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه A۲۸۳ رول تهران

تماس بگیرید

نامشخص
۶ ۶ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه A۵۱۶ رول تهران

تماس بگیرید

نامشخص
۷ ۸ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه st۵۲ رول تهران

تماس بگیرید

نامشخص
۸ ۸ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه A۲۸۳ رول تهران

تماس بگیرید

نامشخص
۹ ۸ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه A۵۱۶ رول تهران

تماس بگیرید

نامشخص
۱۰ ۱۰ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه st۵۲ رول تهران

تماس بگیرید

نامشخص
۱۱ ۱۰ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه A۲۸۳ رول تهران

تماس بگیرید

نامشخص
۱۲ ۱۰ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه A۵۱۶ رول تهران

تماس بگیرید

نامشخص
۱۳ ۱۲ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه st۵۲ رول تهران

تماس بگیرید

نامشخص
۱۴ ۱۲ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه A۲۸۳ رول تهران

تماس بگیرید

نامشخص
۱۵ ۱۲ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه A۵۱۶ رول تهران

تماس بگیرید

نامشخص
۱۶ ۱۵ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه st۵۲ رول تهران

تماس بگیرید

نامشخص
۱۷ ۱۵ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه A۲۸۳ رول تهران

تماس بگیرید

نامشخص
۱۸ ۱۵ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه A۵۱۶ رول تهران

تماس بگیرید

نامشخص