جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 220 الی 230

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۴۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
داخلی ۲۲۰ الی ۲۳۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل - بنگاه ابعاد (m) برند گرید استاندارد ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - بنگاه ابعاد (m) برند گرید استاندارد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ رول تهران - پارس آلیاژ ۶*۲ کره ای - اکراین ۶۰ A۵۱۶ ۱۰ رول ۱۲۱,۰۰۰
نامشخص
تهران - پارس آلیاژ ۶*۲ کره ای - اکراین ۶۰ A۵۱۶
۲ ۱۲ رول تهران - پارس آلیاژ ۶*۲ کره ای - اکراین ۷۰ A۵۱۶ ۱۲ رول ۱۲۱,۰۰۰
نامشخص
تهران - پارس آلیاژ ۶*۲ کره ای - اکراین ۷۰ A۵۱۶
۳ ۱۵ رول تهران - پارس آلیاژ ۶*۲ کره ای - اکراین ۷۰ MM۴ ۱۵ رول ۱۲۲,۰۰۰
نامشخص
تهران - پارس آلیاژ ۶*۲ کره ای - اکراین ۷۰ MM۴
۴ ۱۶ رول تهران - پارس آلیاژ ۶*۲ کره ای - اکراین ۶۰ ST۵۲ ۱۶ رول ۱۱۴,۴۰۰
نامشخص
تهران - پارس آلیاژ ۶*۲ کره ای - اکراین ۶۰ ST۵۲
۵ ۱۸ رول تهران - پارس آلیاژ ۶*۲ کره ای - اکراین ۶۰ A۲۸۳.c ۱۸ رول ۱۰۳,۵۰۰
نامشخص
تهران - پارس آلیاژ ۶*۲ کره ای - اکراین ۶۰ A۲۸۳.c
۶ ۲۰ رول تهران - پارس آلیاژ ۶*۲ کره ای - اکراین ۶۰ ST۵۲ ۲۰ رول ۱۱۰,۰۰۰
نامشخص
تهران - پارس آلیاژ ۶*۲ کره ای - اکراین ۶۰ ST۵۲
۷ ۲۲ رول تهران - پارس آلیاژ ۶*۲ کره ای - اکراین ۷۰ A۵۱۶ ۲۲ رول ۱۲۱,۰۰۰
نامشخص
تهران - پارس آلیاژ ۶*۲ کره ای - اکراین ۷۰ A۵۱۶
۸ ۲۵ رول تهران - پارس آلیاژ ۶*۲ کره ای - اکراین ۶۰ ST۵۲ ۲۵ رول ۱۲۱,۰۰۰
نامشخص
تهران - پارس آلیاژ ۶*۲ کره ای - اکراین ۶۰ ST۵۲
۹ ۳۰ رول تهران - پارس آلیاژ ۶*۲ کره ای - اکراین ۶۰ MM۴ ۳۰ رول ۱۲۲,۰۰۰
نامشخص
تهران - پارس آلیاژ ۶*۲ کره ای - اکراین ۶۰ MM۴
۱۰ ۳۵ رول تهران - پارس آلیاژ ۶*۲ کره ای - اکراین ۷۰ A۲۸۳.c ۳۵ رول ۱۱۶,۰۰۰
نامشخص
تهران - پارس آلیاژ ۶*۲ کره ای - اکراین ۷۰ A۲۸۳.c
۱۱ ۴۰ رول تهران - پارس آلیاژ ۶*۲ کره ای - اکراین ۶۰ A۲۸۳.c ۴۰ رول ۱۱۶,۰۰۰
نامشخص
تهران - پارس آلیاژ ۶*۲ کره ای - اکراین ۶۰ A۲۸۳.c
۱۲ ۴۵ رول تهران - پارس آلیاژ ۶*۲ کره ای - اکراین ۶۰ A۵۱۶ ۴۵ رول ۱۱۶,۰۰۰
نامشخص
تهران - پارس آلیاژ ۶*۲ کره ای - اکراین ۶۰ A۵۱۶
۱۳ ۵۰ رول تهران - پارس آلیاژ ۶*۲ کره ای - اکراین ۶۰ A۲۸۳.c ۵۰ رول ۱۱۵,۵۰۰
نامشخص
تهران - پارس آلیاژ ۶*۲ کره ای - اکراین ۶۰ A۲۸۳.c
۱۴ ۵۵ رول تهران - پارس آلیاژ ۶*۲ کره ای - اکراین ۶۰ ST۵۲ ۵۵ رول تماس بگیرید
نامشخص
تهران - پارس آلیاژ ۶*۲ کره ای - اکراین ۶۰ ST۵۲
۱۵ ۶۰ رول تهران - پارس آلیاژ ۶*۲ کره ای - اکراین ۶۰ MM۴ ۶۰ رول ۱۲۲,۰۰۰
نامشخص
تهران - پارس آلیاژ ۶*۲ کره ای - اکراین ۶۰ MM۴
۱۶ ۷۰ رول تهران - پارس آلیاژ ۶*۲ کره ای - اکراین ۶۰ ST۵۲ ۷۰ رول ۱۰۷,۰۰۰
نامشخص
تهران - پارس آلیاژ ۶*۲ کره ای - اکراین ۶۰ ST۵۲
برچسب ها :

بازرگانی_آهن_صنعت_بازیان؛ وارد کننده و عرضه کننده ی ورق های صنایع دریایی و مخازن استانداردهای: A36 / A516 Gr70 / A283 Gr C / St52 / GI - A / St37 واردات_توزیع_فولاد_آلیاژی ورق_های_صنایع_دریایی ورق A516 ورق A516 از گروه ورق های فولادی ساختمانی است با دو کیفت (گرید) 60 و 70 تولید و عرضه می شود. ورق A516 Gr 60 و ورق A516 Gr 70 بیشترین کاربرد را در صنایع مخزن سازی دارند. بازرگانی آهن صنعت بازیان / وارد کننده و عرضه کننده ورق های فولادی. A516_Gr_70 A516_Gr_60 بازرگانی_آهن_صنعت_بازیان واردات_توزیع_فولاد_آلیاژی