ورق st52 انبار تهران
قیمت ورق st52 انبار تهران آخرین بروزرسانی : ۰۸:۲۸ - ۱۴۰۱/۴/۱۸
  • به من خبر بده
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
عنوان ابعاد (m) برند کارخانه قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال)
ورق st۵۲ ضخامت ۵ انبار تهران ۶*۱.۵ فولاد مبارکه

۲۴۹,۰۰۰

نامشخص
ورق st۵۲ ضخامت ۶ انبار تهران ۶*۱.۵ فولاد مبارکه

۲۴۹,۰۰۰

نامشخص
ورق st۵۲ ضخامت ۸ انبار تهران ۶*۱.۵ فولاد مبارکه

۲۴۹,۰۰۰

نامشخص
ورق st۵۲ ضخامت ۱۰ انبار تهران ۶*۱.۵ فولاد مبارکه

۲۴۹,۰۰۰

نامشخص
ورق st۵۲ ضخامت ۱۲ انبار تهران ۶*۱.۵ فولاد مبارکه

۲۴۹,۰۰۰

نامشخص
ورق st۵۲ ضخامت ۱۵ انبار تهران ۶*۱.۵ فولاد مبارکه

تماس بگیرید

نامشخص
ورق st۵۲ ضخامت ۲۰ انبار تهران ۶*۲ اکسین

تماس بگیرید

نامشخص
ورق st۵۲ ضخامت ۲۵ انبار تهران ۶*۲ اکسین

تماس بگیرید

نامشخص
ورق st۵۲ ضخامت ۳۰ انبار تهران ۶*۲ اکسین

تماس بگیرید

نامشخص

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.