آخرین بروزرسانی : ۱۳:۳۲ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
داخلی : ۱۱۰ - ۱۱۹
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری نوع ورق ضخامت (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت ابعاد (m) محل بارگیری نوع ورق قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۲*۱ انبار/اصفهان فابریک ۴ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
آجدار ۲*۱ انبار/اصفهان فابریک
۲ ۵ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۲۵*۶ انبار/اصفهان فابریک ۵ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
آجدار ۱.۲۵*۶ انبار/اصفهان فابریک
۳ ۳ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۲*۱ انبار/اصفهان فابریک ۳ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰,۰۰۰
ثابت
آجدار ۲*۱ انبار/اصفهان فابریک
۴ ۴ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۲۵*۶ انبار اصفهان فابریک ۴ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
آجدار ۱.۲۵*۶ انبار اصفهان فابریک
۵ ۵ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۵*۶ انبار اصفهان فابریک ۵ فولاد مبارکه اصفهان ۹۵,۰۰۰
ثابت
آجدار ۱.۵*۶ انبار اصفهان فابریک
۶ ۴ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۵*۶ انبار اصفهان فابریک ۴ فولاد مبارکه اصفهان ۹۶,۰۰۰
ثابت
آجدار ۱.۵*۶ انبار اصفهان فابریک
۷ ۶ فولاد مبارکه اصفهان شیت عرض ۱.۵ انبار اصفهان فابریک ۶ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۶,۰۰۰
ثابت
شیت عرض ۱.۵ انبار اصفهان فابریک
۸ ۸ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۵*۶ انبار اصفهان فابریک ۸ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۲,۰۰۰
ثابت
آجدار ۱.۵*۶ انبار اصفهان فابریک
۹ ۳ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۲۵*۶ انبار اصفهان فابریک ۳ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
آجدار ۱.۲۵*۶ انبار اصفهان فابریک
۱۰ ۳ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۲۵*۲.۵ انبار اصفهان فابریک ۳ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰,۰۰۰
ثابت
آجدار ۱.۲۵*۲.۵ انبار اصفهان فابریک
۱۱ ۲ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۲*۱ انبار اصفهان فابریک ۲ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۲*۱ انبار اصفهان فابریک
۱۲ ۲.۵ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۲*۱ انبار اصفهان فابریک ۲.۵ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
آجدار ۲*۱ انبار اصفهان فابریک
۱۳ ۳ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۵*۶ انبار اصفهان فابریک ۳ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
آجدار ۱.۵*۶ انبار اصفهان فابریک
۱۴ ۴ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۲۵*۶ انبار اصفهان فابریک ۴ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
آجدار ۱.۲۵*۶ انبار اصفهان فابریک
۱۵ ۴ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۶*۱.۵ انبار اصفهان فابریک ۴ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
آجدار ۶*۱.۵ انبار اصفهان فابریک
۱۶ ۵ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۶*۱.۵ انبار اصفهان فابریک ۵ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
آجدار ۶*۱.۵ انبار اصفهان فابریک
برچسب ها :