جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 220 الی 230

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹
داخلی ۲۲۰ الی ۲۳۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت واحد محل تحویل - بنگاه ابعاد (m) ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد محل تحویل - بنگاه ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳ رول کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۲*۱ ۳ رول تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۲*۱
۲ ۴ رول کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۲*۱ ۴ رول تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۲*۱
۳ ۵ رول کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۲*۱ ۵ رول تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۲*۱
۴ ۶ رول کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۲*۱ ۶ رول تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۲*۱
برچسب ها :