قیمت نبشی مشهد فولاد توس

آخرین بروزرسانی : ۱۹:۴۲ - ۱۳۹۹/۵/۲۱
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) کارخانه واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳ ۲ ۷.۵ ۶ شکفته مشهد کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس ۱۱۰,۰۰۰ نامشخص
۲ ۳ ۲ ۷.۶ ۶ مشهد کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس ۱۱۰,۰۰۰ نامشخص
۳ ۴ ۳ ۱۱ ۶ شکفته مشهد کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس ۱۱۰,۰۰۰ نامشخص
۴ ۴ ۳ ۱۱.۳ ۶ مشهد کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس ۱۲۳,۰۰۰ نامشخص
۵ ۵ ۴ ۱۸.۵ ۶ شکفته مشهد کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس ۱۲۳,۰۰۰ نامشخص
۶ ۵ ۴ ۱۹ ۶ مشهد کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس ۱۲۳,۰۰۰ نامشخص
۷ ۶ ۵ ۲۷.۵ ۶ شکفته مشهد کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس ۱۲۳,۰۰۰ نامشخص
۸ ۶ ۵ ۲۸ ۶ مشهد کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس ۱۲۳,۰۰۰ نامشخص
۹ ۸ ۷ ۵۲ ۶ شکفته مشهد کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس ۱۲۳,۰۰۰ نامشخص
۱۰ ۸ ۷ ۵۲ ۶ مشهد کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس ۱۲۳,۰۰۰ نامشخص
۱۱ ۱۰ ۱۰ ۸۸ ۶ شکفته مشهد کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس ۱۲۳,۰۰۰ نامشخص
۱۲ ۱۲ ۱۰ ۱۲۵ ۶ شکفته مشهد کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس ۱۲۳,۰۰۰ نامشخص