قیمت نبشی فولاد جاوید بناب

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۴۰ - ۱۳۹۹/۹/۰۵
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴ ۳ ۶ کیلوگرم بناب - فولاد جاوید بناب ۱۰۴,۹۰۰ ثابت
۲ ۴ ۴ ۶ کیلوگرم بناب - فولاد جاوید بناب ۱۰۳,۹۰۰ ثابت
۳ ۵ ۳ ۶ کیلوگرم بناب - فولاد جاوید بناب ۱۰۴,۹۰۰ ثابت
۴ ۵ ۴ ۶ کیلوگرم بناب - فولاد جاوید بناب ۱۰۳,۹۰۰ ثابت
۵ ۵ ۵ ۶ کیلوگرم بناب - فولاد جاوید بناب ۱۰۲,۹۰۰ ثابت
۶ ۶ ۳ ۶ کیلوگرم بناب - فولاد جاوید بناب ۱۰۸,۰۰۰ ثابت
۷ ۶ ۴ ۶ کیلوگرم بناب - فولاد جاوید بناب ۱۰۵,۹۰۰ ثابت
۸ ۶ ۵ ۶ کیلوگرم بناب - فولاد جاوید بناب ۱۰۴,۹۰۰ ثابت