اخبار لحظه ای
امروز : نرخ اکثر کارخانجات میلگرد و اکثر محصولات فولادی کاهش یافت . در بخش محصولات ذوبی میلگرد و تیرآهن کاهش یافت . نرخ (پروفیل زد، لوله مبلی ، گازی ، اکسین ، کاویان ، رنگی ، نبشی ، ناودانی و سپری) بدون تغییر اعلام شد و نرخ مفتول سیاه و اکثر تولید کنندگان شمش فولادی افزایش یافت.
۱۳ ساعت پیش بیشتر...

قیمت نبشی فولاد جاوید بناب

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۳۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴ ۳ ۶ کیلوگرم بناب - فولاد جاوید بناب ۱۳۰,۴۰۰ ۵۰۰
۲ ۴ ۴ ۶ کیلوگرم بناب - فولاد جاوید بناب ۱۲۹,۴۰۰ ۵۰۰
۳ ۵ ۳ ۶ کیلوگرم بناب - فولاد جاوید بناب ۱۳۰,۴۰۰ ۵۰۰
۴ ۵ ۴ ۶ کیلوگرم بناب - فولاد جاوید بناب ۱۲۹,۹۰۰ ۵۰۰
۵ ۵ ۵ ۶ کیلوگرم بناب - فولاد جاوید بناب ۱۲۹,۴۰۰ ۵۰۰
۶ ۶ ۳ ۶ کیلوگرم بناب - فولاد جاوید بناب ۱۳۴,۵۰۰ ۵۰۰
۷ ۶ ۴ ۶ کیلوگرم بناب - فولاد جاوید بناب ۱۳۰,۴۰۰ ۵۰۰
۸ ۶ ۵ ۶ کیلوگرم بناب - فولاد جاوید بناب ۱۲۹,۹۰۰ ۵۰۰