جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 200 الی 210 تماس حاصل نمایید.

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۲۶ ۱۳۹۸/۷/۱۰
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) واحد محل تحویل - بنگاه سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳ ۳ ۶ کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد ۳ ۳ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد
۲ ۴ ۳ ۶ کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد ۴ ۳ ۴۶,۰۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد
۳ ۴.۵ ۴ ۶ کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد ۴.۵ ۴ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد
۴ ۵ ۳ ۶ کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد ۵ ۳ ۴۴,۰۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد
۵ ۶ ۴ ۶ کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد ۶ ۴ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد
۶ ۷ ۴ ۶ کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد ۷ ۴ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد
۷ ۸ ۶ ۶ کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد ۸ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد
۸ ۱۰ ۸ ۶ کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد ۱۰ ۸ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد
۹ ۱۰ ۱۰ ۶ کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد ۱۰ ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد
برچسب ها :