جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 200 الی 210 تماس حاصل نمایید.

آخرین بروزرسانی : ۱۶:۱۵ ۱۳۹۸/۹/۱۷
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) واحد محل تحویل - بنگاه سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴ ۲.۵ ۶ کیلوگرم اردبیل - بنگاه نوید ۴ ۲.۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم اردبیل - بنگاه نوید
۲ ۴ ۳ ۶ کیلوگرم اردبیل - بنگاه نوید ۴ ۳ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم اردبیل - بنگاه نوید
۳ ۴ ۴ ۶ کیلوگرم اردبیل - بنگاه نوید ۴ ۴ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم اردبیل - بنگاه نوید
۴ ۵ ۴ ۶ کیلوگرم اردبیل - بنگاه نوید ۵ ۴ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم اردبیل - بنگاه نوید
۵ ۶ ۴ ۶ کیلوگرم اردبیل - بنگاه نوید ۶ ۴ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم اردبیل - بنگاه نوید
۶ ۶ ۶ ۶ کیلوگرم اردبیل - بنگاه نوید ۶ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم اردبیل - بنگاه نوید
۷ ۸ ۷ ۶ کیلوگرم اردبیل - بنگاه نوید ۸ ۷ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم اردبیل - بنگاه نوید
۸ ۸ ۸ ۶ کیلوگرم اردبیل - بنگاه نوید ۸ ۸ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم اردبیل - بنگاه نوید
۹ ۱۰ ۱۰ ۶ کیلوگرم اردبیل - بنگاه نوید ۱۰ ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم اردبیل - بنگاه نوید
۱۰ ۱۲ ۱۲ ۶ کیلوگرم اردبیل - بنگاه نوید ۱۲ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم اردبیل - بنگاه نوید
برچسب ها :