جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 200 الی 210 تماس حاصل نمایید.

آخرین بروزرسانی : ۱۶:۲۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) واحد محل تحویل - بنگاه سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳ ۳ ۶ کیلوگرم شهرکرد - بنگاه سپاهان ۳ ۳ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم شهرکرد - بنگاه سپاهان
۲ ۴ ۳ ۶ کیلوگرم شهرکرد - بنگاه سپاهان ۴ ۳ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم شهرکرد - بنگاه سپاهان
۳ ۴ ۴ ۶ کیلوگرم شهرکرد - بنگاه سپاهان ۴ ۴ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم شهرکرد - بنگاه سپاهان
۴ ۵ ۴ ۶ کیلوگرم شهرکرد - بنگاه سپاهان ۵ ۴ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم شهرکرد - بنگاه سپاهان
۵ ۵ ۵ ۶ کیلوگرم شهرکرد - بنگاه سپاهان ۵ ۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم شهرکرد - بنگاه سپاهان
۶ ۶ ۶ ۶ کیلوگرم شهرکرد - بنگاه سپاهان ۶ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم شهرکرد - بنگاه سپاهان
۷ ۶ ۵ ۶ کیلوگرم شهرکرد - بنگاه سپاهان ۶ ۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم شهرکرد - بنگاه سپاهان
۸ ۸ ۸ ۶ کیلوگرم شهرکرد - بنگاه سپاهان ۸ ۸ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم شهرکرد - بنگاه سپاهان
۹ ۱۰ ۱۰ ۶ کیلوگرم شهرکرد - بنگاه سپاهان ۱۰ ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم شهرکرد - بنگاه سپاهان
برچسب ها :