جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 200 الی 210 تماس حاصل نمایید.

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۵۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه واحد گرید سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه واحد گرید قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۶ ۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP ۸ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP
۲ ۸ ۷ ۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP ۸ ۷ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP
۳ ۸ ۸ ۶ اراک - آونگان کیلوگرم ۳SP ۸ ۸ تماس بگیرید
نامشخص
۶ اراک - آونگان کیلوگرم ۳SP
۴ ۸ ۸ ۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP ۸ ۸ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP
۵ ۹ ۶ ۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP ۹ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP
۶ ۹ ۷ ۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP ۹ ۷ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP
۷ ۹ ۸ ۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP ۹ ۸ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP
۸ ۹ ۹ ۶ اراک - آونگان کیلوگرم ۳SP ۹ ۹ تماس بگیرید
نامشخص
۶ اراک - آونگان کیلوگرم ۳SP
۹ ۹ ۹ ۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP ۹ ۹ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP
۱۰ ۱۰ ۶ ۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP ۱۰ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP
۱۱ ۱۰ ۷ ۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP ۱۰ ۷ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP
۱۲ ۱۰ ۸ ۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP ۱۰ ۸ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP
۱۳ ۱۰ ۱۰ ۶ اراک - آونگان کیلوگرم ۳SP ۱۰ ۱۰ ۵۴,۰۰۰
نامشخص
۶ اراک - آونگان کیلوگرم ۳SP
۱۴ ۱۰ ۱۰ ۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP ۱۰ ۱۰ ۵۵,۰۰۰
نامشخص
۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP
۱۵ ۱۱ ۸ ۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP ۱۱ ۸ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP
۱۶ ۱۱ ۱۰ ۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP ۱۱ ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP
۱۷ ۱۲ ۸ ۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP ۱۲ ۸ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP
۱۸ ۱۲ ۹ ۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP ۱۲ ۹ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP
۱۹ ۱۲ ۱۰ ۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP ۱۲ ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP
۲۰ ۱۲ ۱۲ ۶ اراک - آونگان کیلوگرم ۳SP ۱۲ ۱۲ ۵۴,۵۰۰
نامشخص
۶ اراک - آونگان کیلوگرم ۳SP
۲۱ ۱۲ ۱۲ ۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP ۱۲ ۱۲ ۵۵,۵۰۰
نامشخص
۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP
برچسب ها :