جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 200 الی 210 تماس حاصل نمایید.

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۲۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) واحد محل تحویل - بنگاه سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳ ۲ ۶ کیلوگرم کرمانشاه - آهن کیان ۳ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم کرمانشاه - آهن کیان
۲ ۳ ۲.۵ ۶ کیلوگرم کرمانشاه - آهن کیان ۳ ۲.۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم کرمانشاه - آهن کیان
۳ ۳ ۳ ۶ کیلوگرم کرمانشاه - آهن کیان ۳ ۳ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم کرمانشاه - آهن کیان
۴ ۴ ۲.۵ ۶ کیلوگرم کرمانشاه - آهن کیان ۴ ۲.۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم کرمانشاه - آهن کیان
۵ ۴ ۳ ۶ کیلوگرم کرمانشاه - آهن کیان ۴ ۳ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم کرمانشاه - آهن کیان
۶ ۴ ۴ ۶ کیلوگرم کرمانشاه - آهن کیان ۴ ۴ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم کرمانشاه - آهن کیان
۷ ۵ ۳ ۶ کیلوگرم کرمانشاه - آهن کیان ۵ ۳ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم کرمانشاه - آهن کیان
۸ ۵ ۴ ۶ کیلوگرم کرمانشاه - آهن کیان ۵ ۴ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم کرمانشاه - آهن کیان
۹ ۵ ۵ ۶ کیلوگرم کرمانشاه - آهن کیان ۵ ۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم کرمانشاه - آهن کیان
۱۰ ۶ ۳ ۶ کیلوگرم کرمانشاه - آهن کیان ۶ ۳ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم کرمانشاه - آهن کیان
۱۱ ۶ ۴ ۶ کیلوگرم کرمانشاه - آهن کیان ۶ ۴ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم کرمانشاه - آهن کیان
۱۲ ۶ ۵ ۶ کیلوگرم کرمانشاه - آهن کیان ۶ ۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم کرمانشاه - آهن کیان
۱۳ ۸ ۸ ۶ کیلوگرم کرمانشاه - آهن کیان ۸ ۸ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم کرمانشاه - آهن کیان
۱۴ ۱۰ ۱۰ ۶ کیلوگرم کرمانشاه - آهن کیان ۱۰ ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم کرمانشاه - آهن کیان
برچسب ها :