جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 200 الی 210 تماس حاصل نمایید.

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۰۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) واحد محل تحویل - بنگاه سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳ ۳ ۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۳ ۳ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع
۲ ۴ ۳ ۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۴ ۳ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع
۳ ۴ ۴ ۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۴ ۴ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع
۴ ۵ ۴ ۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۵ ۴ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع
۵ ۵ ۵ ۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۵ ۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع
۶ ۶ ۵ ۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۶ ۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع
۷ ۶ ۶ ۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۶ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع
۸ ۷ ۷ ۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۷ ۷ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع
۹ ۸ ۸ ۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۸ ۸ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع
۱۰ ۱۰ ۱۰ ۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۱۰ ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع
۱۱ ۱۲ ۱۲ ۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۱۲ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع
برچسب ها :