جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 200 الی 210 تماس حاصل نمایید.

آخرین بروزرسانی : ۱۶:۴۳ ۱۳۹۸/۸/۰۸
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) واحد محل تحویل - بنگاه سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳ ۳ ۶ کیلوگرم اصفهان-کیانی ۳ ۳ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم اصفهان-کیانی
۲ ۴ ۳ ۶ کیلوگرم اصفهان-کیانی ۴ ۳ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم اصفهان-کیانی
۳ ۴.۵ ۴ ۶ کیلوگرم اصفهان-کیانی ۴.۵ ۴ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم اصفهان-کیانی
۴ ۵ ۴ ۶ کیلوگرم اصفهان-کیانی ۵ ۴ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم اصفهان-کیانی
۵ ۶ ۵ ۶ کیلوگرم اصفهان-کیانی ۶ ۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم اصفهان-کیانی
۶ ۷ ۷ ۶ کیلوگرم اصفهان-کیانی ۷ ۷ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم اصفهان-کیانی
۷ ۸ ۷ ۶ کیلوگرم اصفهان-کیانی ۸ ۷ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم اصفهان-کیانی
۸ ۱۰ ۸ ۶ کیلوگرم اصفهان-کیانی ۱۰ ۸ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم اصفهان-کیانی
۹ ۱۰ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم اصفهان-کیانی ۱۰ ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اصفهان-کیانی
برچسب ها :