جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 200 الی 210 تماس حاصل نمایید.

آخرین بروزرسانی : ۰۰:۰۰ ۱۳۹۸/۷/۰۹
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز ناودانی طول شاخه(m) واحد محل تحویل - بنگاه سایز ناودانی طول شاخه(m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۶ کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد ۸ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد
۲ ۸ ۱۲ کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد ۸ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد
۳ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد ۱۰ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد
۴ ۱۰ ۶ کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد ۱۰ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد
۵ ۱۲ ۶ کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد ۱۲ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد
۶ ۱۲ ۱۲ کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد ۱۲ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد
۷ ۱۴ ۶ کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد ۱۴ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد
۸ ۱۴ ۱۲ کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد ۱۴ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد
۹ ۱۶ ۶ کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد ۱۶ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد
۱۰ ۱۶ ۱۲ کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد ۱۶ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد
برچسب ها :