جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 200 الی 210 تماس حاصل نمایید.

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۰۲ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز ناودانی طول شاخه(m) واحد محل تحویل - بنگاه سایز ناودانی طول شاخه(m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۶ کیلوگرم شهرکرد - آهن سجاد ۸ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم شهرکرد - آهن سجاد
۲ ۱۰ ۶ کیلوگرم شهرکرد - آهن سجاد ۱۰ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم شهرکرد - آهن سجاد
۳ ۱۲ ۶ کیلوگرم شهرکرد - آهن سجاد ۱۲ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم شهرکرد - آهن سجاد
۴ ۱۴ ۶ کیلوگرم شهرکرد - آهن سجاد ۱۴ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم شهرکرد - آهن سجاد
۵ ۱۶ ۶ کیلوگرم شهرکرد - آهن سجاد ۱۶ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم شهرکرد - آهن سجاد
برچسب ها :