جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 200 الی 210 تماس حاصل نمایید.

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۳۲ ۱۳۹۸/۹/۳۰
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز ناودانی طول شاخه(m) واحد محل تحویل - بنگاه سایز ناودانی طول شاخه(m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶ ۶ کیلوگرم آمل-بنگاه امیدی ۶ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم آمل-بنگاه امیدی
۲ ۸ ۶ کیلوگرم آمل-بنگاه امیدی ۸ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم آمل-بنگاه امیدی
۳ ۱۰ ۶ کیلوگرم آمل-بنگاه امیدی ۱۰ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم آمل-بنگاه امیدی
۴ ۱۲ ۶ کیلوگرم آمل-بنگاه امیدی ۱۲ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم آمل-بنگاه امیدی
۵ ۱۴ ۶ کیلوگرم آمل-بنگاه امیدی ۱۴ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم آمل-بنگاه امیدی
۶ ۱۶ ۶ کیلوگرم آمل-بنگاه امیدی ۱۶ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم آمل-بنگاه امیدی
برچسب ها :