جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 200 الی 210 تماس حاصل نمایید.

آخرین بروزرسانی : ۱۷:۵۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز ناودانی طول شاخه(m) واحد محل تحویل - بنگاه سایز ناودانی طول شاخه(m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶ ۶ کیلوگرم بندرعباس - بنگاه احمدی ۶ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم بندرعباس - بنگاه احمدی
۲ ۸ ۶ کیلوگرم بندرعباس - بنگاه احمدی ۸ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم بندرعباس - بنگاه احمدی
۳ ۱۰ ۶ کیلوگرم بندرعباس - بنگاه احمدی ۱۰ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم بندرعباس - بنگاه احمدی
۴ ۱۲ ۶ کیلوگرم بندرعباس - بنگاه احمدی ۱۲ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم بندرعباس - بنگاه احمدی
۵ ۱۴ ۶ کیلوگرم بندرعباس - بنگاه احمدی ۱۴ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم بندرعباس - بنگاه احمدی
۶ ۱۶ ۶ کیلوگرم بندرعباس - بنگاه احمدی ۱۶ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم بندرعباس - بنگاه احمدی
۷ ۱۸ ۶ کیلوگرم بندرعباس - بنگاه احمدی ۱۸ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم بندرعباس - بنگاه احمدی
برچسب ها :