جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 200 الی 210 تماس حاصل نمایید.

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز ناودانی طول شاخه(m) واحد محل تحویل - بنگاه سایز ناودانی طول شاخه(m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶ ۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۶ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم گرگان - آهن صانع
۲ ۸ ۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۸ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم گرگان - آهن صانع
۳ ۱۰ ۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۱۰ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم گرگان - آهن صانع
۴ ۱۲ ۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۱۲ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم گرگان - آهن صانع
۵ ۱۴ ۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۱۴ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم گرگان - آهن صانع
۶ ۱۶ ۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۱۶ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم گرگان - آهن صانع
۷ ۱۸ ۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۱۸ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم گرگان - آهن صانع
۸ ۲۰ ۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۲۰ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم گرگان - آهن صانع
برچسب ها :