آخرین بروزرسانی : ۱۱:۲۱ ۱۳۹۹/۴/۱۰
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه سایز (mm) آنالیز قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار ۴.۳۰۰ الی ۴.۵۰۰ مینو دشت - گلستان ۸ ۹۱,۰۰۰
نامشخص
شاخه آجدار ۴.۳۰۰ الی ۴.۵۰۰ مینو دشت - گلستان
۲ ۱۰ شاخه آجدار ۶.۵۰۰ الی ۶.۹۰۰ مینو دشت - گلستان ۱۰ ۸۹,۰۰۰
نامشخص
شاخه آجدار ۶.۵۰۰ الی ۶.۹۰۰ مینو دشت - گلستان
۳ ۱۲ شاخه آجدار ۱۰ مینو دشت - گلستان ۱۲ ۸۷,۰۰۰
نامشخص
شاخه آجدار ۱۰ مینو دشت - گلستان
۴ ۱۴ شاخه آجدار ۱۳.۶۰۰ الی ۱۳.۸۰۰ مینو دشت - گلستان ۱۴ ۸۵,۰۰۰
نامشخص
شاخه آجدار ۱۳.۶۰۰ الی ۱۳.۸۰۰ مینو دشت - گلستان
۵ ۱۶ شاخه آجدار ۱۸ الی ۱۸.۲۰۰ مینو دشت - گلستان ۱۶ ۸۵,۰۰۰
نامشخص
شاخه آجدار ۱۸ الی ۱۸.۲۰۰ مینو دشت - گلستان
۶ ۱۸ شاخه آجدار ۲۲.۷۰۰ الی ۲۲.۹۰۰ مینو دشت - گلستان ۱۸ ۸۵,۰۰۰
نامشخص
شاخه آجدار ۲۲.۷۰۰ الی ۲۲.۹۰۰ مینو دشت - گلستان
۷ ۲۰ شاخه آجدار ۲۸ الی ۲۹ مینو دشت - گلستان ۲۰ ۸۵,۰۰۰
نامشخص
شاخه آجدار ۲۸ الی ۲۹ مینو دشت - گلستان
۸ ۲۲ شاخه آجدار ۳۳.۹۰۰ الی ۳۷.۴۰۰ مینو دشت - گلستان ۲۲ ۸۵,۰۰۰
نامشخص
شاخه آجدار ۳۳.۹۰۰ الی ۳۷.۴۰۰ مینو دشت - گلستان
۹ ۲۵ شاخه آجدار ۴۴.۳۰۰ الی ۴۵ مینو دشت - گلستان ۲۵ ۸۵,۰۰۰
نامشخص
شاخه آجدار ۴۴.۳۰۰ الی ۴۵ مینو دشت - گلستان
برچسب ها :

شرکت صنایع نورد فولاد گلستان

فولاد گلستان

شرکت صنایع نورد فولاد گلستان در سال ۱۳۸۹ تاسیس گردید. میلگردهای تولید شده در این کارخانه ، شامل میلگرد شاخه آجدار و کلاف (شاخه سایز ۸ تا ۲۸ و کلاف سایز ۵/۵ تا ۱۴ ) می باشد.