آخرین بروزرسانی : ۱۲:۴۸ ۱۳۹۹/۶/۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید وزن شاخه (kg) حالت طول (m) محل بارگیری واحد سایز (mm) گرید قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) حالت طول (m) محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۴.۳۰۰ الی ۴.۵۰۰ شاخه آجدار ۱۲ گلستان - مینودشت (گلستان) کیلوگرم ۸ ۱۳۱,۰۰۰
۱۰۰۰
۴.۳۰۰ الی ۴.۵۰۰ شاخه آجدار ۱۲ گلستان - مینودشت (گلستان) کیلوگرم
۲ ۱۰ ۶.۵۰۰ الی ۶.۹۰۰ شاخه آجدار ۱۲ گلستان - مینودشت (گلستان) کیلوگرم ۱۰ ۱۲۹,۰۰۰
ثابت
۶.۵۰۰ الی ۶.۹۰۰ شاخه آجدار ۱۲ گلستان - مینودشت (گلستان) کیلوگرم
۳ ۱۲ ۱۰ شاخه آجدار ۱۲ گلستان - مینودشت (گلستان) کیلوگرم ۱۲ ۱۲۷,۰۰۰
ثابت
۱۰ شاخه آجدار ۱۲ گلستان - مینودشت (گلستان) کیلوگرم
۴ ۱۴ ۱۳.۶۰۰ الی ۱۳.۸۰۰ شاخه آجدار ۱۲ گلستان - مینودشت (گلستان) کیلوگرم ۱۴ ۱۲۳,۵۰۰
۲۵۰۰
۱۳.۶۰۰ الی ۱۳.۸۰۰ شاخه آجدار ۱۲ گلستان - مینودشت (گلستان) کیلوگرم
۵ ۱۶ ۱۸ الی ۱۸.۲۰۰ شاخه آجدار ۱۲ گلستان - مینودشت (گلستان) کیلوگرم ۱۶ ۱۲۳,۵۰۰
۲۵۰۰
۱۸ الی ۱۸.۲۰۰ شاخه آجدار ۱۲ گلستان - مینودشت (گلستان) کیلوگرم
۶ ۱۸ ۲۲.۷۰۰ الی ۲۲.۹۰۰ شاخه آجدار ۱۲ گلستان - مینودشت (گلستان) کیلوگرم ۱۸ ۱۲۳,۵۰۰
۲۵۰۰
۲۲.۷۰۰ الی ۲۲.۹۰۰ شاخه آجدار ۱۲ گلستان - مینودشت (گلستان) کیلوگرم
۷ ۲۰ ۲۸ الی ۲۹ شاخه آجدار ۱۲ گلستان - مینودشت (گلستان) کیلوگرم ۲۰ ۱۲۳,۵۰۰
۲۵۰۰
۲۸ الی ۲۹ شاخه آجدار ۱۲ گلستان - مینودشت (گلستان) کیلوگرم
۸ ۲۲ ۳۳.۹۰۰ الی ۳۷.۴۰۰ شاخه آجدار ۱۲ گلستان - مینودشت (گلستان) کیلوگرم ۲۲ ۱۲۳,۵۰۰
۲۵۰۰
۳۳.۹۰۰ الی ۳۷.۴۰۰ شاخه آجدار ۱۲ گلستان - مینودشت (گلستان) کیلوگرم
۹ ۲۵ ۴۴.۳۰۰ الی ۴۵ شاخه آجدار ۱۲ گلستان - مینودشت (گلستان) کیلوگرم ۲۵ ۱۲۳,۵۰۰
۲۵۰۰
۴۴.۳۰۰ الی ۴۵ شاخه آجدار ۱۲ گلستان - مینودشت (گلستان) کیلوگرم
برچسب ها :

شرکت صنایع نورد فولاد گلستان

فولاد گلستان

شرکت صنایع نورد فولاد گلستان در سال ۱۳۸۹ تاسیس گردید. میلگردهای تولید شده در این کارخانه ، شامل میلگرد شاخه آجدار و کلاف (شاخه سایز ۸ تا ۲۸ و کلاف سایز ۵/۵ تا ۱۴ ) می باشد.