آخرین بروزرسانی : ۱۶:۲۸ ۱۳۹۹/۴/۰۲
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) محل تحویل - کارخانه واحد گرید نوع کلاف سایز (mm) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد گرید نوع کلاف قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶.۵ نطنز - نطنز کیلوگرم ۱۰۰۸ کلاف ساده ۶.۵ نطنز - نطنز ۸۶,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم ۱۰۰۸ کلاف ساده
۲ ۶.۵ نطنز - نطنز کیلوگرم ۱۰۰۶ کلاف ساده ۶.۵ نطنز - نطنز ۸۶,۵۰۰
نامشخص
کیلوگرم ۱۰۰۶ کلاف ساده
۳ ۸ نطنز - نطنز کیلوگرم ۱۰۰۸ کلاف ساده ۸ نطنز - نطنز ۸۶,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم ۱۰۰۸ کلاف ساده
۴ ۶.۵ نطنز - نطنز کیلوگرم SG۲ کلاف ساده ۶.۵ نطنز - نطنز تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم SG۲ کلاف ساده
۵ ۶.۵ نطنز - نطنز کیلوگرم USD۷ کلاف ساده ۶.۵ نطنز - نطنز تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم USD۷ کلاف ساده
۶ ۶.۵ نطنز - نطنز کیلوگرم کلاف ساده ۶.۵ نطنز - نطنز تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم کلاف ساده
برچسب ها :