جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 240 الی 250

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۲۷ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) محل تحویل - کارخانه واحد گرید نوع کلاف سایز (mm) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد گرید نوع کلاف قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶.۵ نطنز - نطنز کیلوگرم ۱۰۰۸ کلاف ساده ۶.۵ نطنز - نطنز ۷۴,۵۰۰
نامشخص
کیلوگرم ۱۰۰۸ کلاف ساده
۲ ۶.۵ نطنز - نطنز کیلوگرم ۱۰۰۶ کلاف ساده ۶.۵ نطنز - نطنز ۷۵,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم ۱۰۰۶ کلاف ساده
۳ ۸ نطنز - نطنز کیلوگرم ۱۰۰۸ کلاف ساده ۸ نطنز - نطنز ۷۴,۵۰۰
نامشخص
کیلوگرم ۱۰۰۸ کلاف ساده
۴ ۶.۵ نطنز - نطنز کیلوگرم SG۲ کلاف ساده ۶.۵ نطنز - نطنز ۸۱,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم SG۲ کلاف ساده
۵ ۶.۵ نطنز - نطنز کیلوگرم USD۷ کلاف ساده ۶.۵ نطنز - نطنز ۷۸,۵۰۰
نامشخص
کیلوگرم USD۷ کلاف ساده
۶ ۶.۵ نطنز - نطنز کیلوگرم کلاف ساده ۶.۵ نطنز - نطنز ۷۹,۵۰۰
نامشخص
کیلوگرم کلاف ساده
برچسب ها :