آخرین بروزرسانی : ۱۳:۲۳ ۱۳۹۹/۶/۲۹
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید نوع کلاف محل بارگیری واحد سایز (mm) گرید قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) نوع کلاف محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶.۵ ۱۰۰۸ کلاف ساده نطنز - نطنز کیلوگرم ۶.۵ ۱۰۰۸ ۱۲۹,۰۰۰
نامشخص
کلاف ساده نطنز - نطنز کیلوگرم
۲ ۶.۵ ۱۰۰۶ کلاف ساده نطنز - نطنز کیلوگرم ۶.۵ ۱۰۰۶ تماس بگیرید
نامشخص
کلاف ساده نطنز - نطنز کیلوگرم
۳ ۶.۵ SG۲ کلاف ساده نطنز - نطنز کیلوگرم ۶.۵ SG۲ تماس بگیرید
نامشخص
کلاف ساده نطنز - نطنز کیلوگرم
۴ ۶.۵ USD۷ کلاف ساده نطنز - نطنز کیلوگرم ۶.۵ USD۷ تماس بگیرید
نامشخص
کلاف ساده نطنز - نطنز کیلوگرم
۵ ۶.۵ کلاف ساده نطنز - نطنز کیلوگرم ۶.۵ تماس بگیرید
نامشخص
کلاف ساده نطنز - نطنز کیلوگرم
برچسب ها :