قیمت میلگرد نیک صدرا طوس

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۴۷ - ۱۳۹۹/۹/۰۵
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید وزن شاخه (kg) حالت طول (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲ ۱۰.۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم نیک صدرا طوس - طوس (خراسان رضوی) تماس بگیرید نامشخص
۲ ۱۴ ۱۳.۹۲ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم نیک صدرا طوس - طوس (خراسان رضوی) تماس بگیرید نامشخص
۳ ۱۶ ۱۸ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم نیک صدرا طوس - طوس (خراسان رضوی) ۱۱۳,۳۰۰ ۱,۲۰۰
۴ ۱۸ ۲۲.۹۲ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم نیک صدرا طوس - طوس (خراسان رضوی) تماس بگیرید نامشخص
۵ ۲۰ ۲۹.۴ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم نیک صدرا طوس - طوس (خراسان رضوی) تماس بگیرید نامشخص
۶ ۲۲ ۳۴.۵۶ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم نیک صدرا طوس - طوس (خراسان رضوی) تماس بگیرید نامشخص
۷ ۲۵ ۴۵.۶ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم نیک صدرا طوس - طوس (خراسان رضوی) تماس بگیرید نامشخص
۸ ۲۸ ۵۷ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم نیک صدرا طوس - طوس (خراسان رضوی) تماس بگیرید نامشخص
۹ ۳۲ ۷۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم نیک صدرا طوس - طوس (خراسان رضوی) تماس بگیرید نامشخص