آخرین بروزرسانی : ۱۲:۱۱ ۱۳۹۹/۷/۰۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید وزن شاخه (kg) حالت طول (m) محل بارگیری واحد سایز (mm) گرید قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) حالت طول (m) محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲ ۱۰.۵ شاخه آجدار ۱۲ نیک صدرا طوس - طوس (خراسان رضوی) کیلوگرم ۱۲ ۱۲۱,۰۰۰
ثابت
۱۰.۵ شاخه آجدار ۱۲ نیک صدرا طوس - طوس (خراسان رضوی) کیلوگرم
۲ ۱۴ ۱۳.۹۲ شاخه آجدار ۱۲ نیک صدرا طوس - طوس (خراسان رضوی) کیلوگرم ۱۴ ۱۲۰,۰۰۰
ثابت
۱۳.۹۲ شاخه آجدار ۱۲ نیک صدرا طوس - طوس (خراسان رضوی) کیلوگرم
۳ ۱۶ ۱۸ شاخه آجدار ۱۲ نیک صدرا طوس - طوس (خراسان رضوی) کیلوگرم ۱۶ ۱۲۰,۰۰۰
ثابت
۱۸ شاخه آجدار ۱۲ نیک صدرا طوس - طوس (خراسان رضوی) کیلوگرم
۴ ۱۸ ۲۲.۹۲ شاخه آجدار ۱۲ نیک صدرا طوس - طوس (خراسان رضوی) کیلوگرم ۱۸ ۱۲۰,۰۰۰
ثابت
۲۲.۹۲ شاخه آجدار ۱۲ نیک صدرا طوس - طوس (خراسان رضوی) کیلوگرم
۵ ۲۰ ۲۹.۴ شاخه آجدار ۱۲ نیک صدرا طوس - طوس (خراسان رضوی) کیلوگرم ۲۰ ۱۲۰,۰۰۰
ثابت
۲۹.۴ شاخه آجدار ۱۲ نیک صدرا طوس - طوس (خراسان رضوی) کیلوگرم
۶ ۲۲ ۳۴.۵۶ شاخه آجدار ۱۲ نیک صدرا طوس - طوس (خراسان رضوی) کیلوگرم ۲۲ ۱۲۰,۰۰۰
ثابت
۳۴.۵۶ شاخه آجدار ۱۲ نیک صدرا طوس - طوس (خراسان رضوی) کیلوگرم
۷ ۲۵ ۴۵.۶ شاخه آجدار ۱۲ نیک صدرا طوس - طوس (خراسان رضوی) کیلوگرم ۲۵ ۱۲۰,۰۰۰
ثابت
۴۵.۶ شاخه آجدار ۱۲ نیک صدرا طوس - طوس (خراسان رضوی) کیلوگرم
۸ ۲۸ ۵۷ شاخه آجدار ۱۲ نیک صدرا طوس - طوس (خراسان رضوی) کیلوگرم ۲۸ ۱۲۰,۰۰۰
ثابت
۵۷ شاخه آجدار ۱۲ نیک صدرا طوس - طوس (خراسان رضوی) کیلوگرم
۹ ۳۲ ۷۵ شاخه آجدار ۱۲ نیک صدرا طوس - طوس (خراسان رضوی) کیلوگرم ۳۲ ۱۲۱,۰۰۰
ثابت
۷۵ شاخه آجدار ۱۲ نیک صدرا طوس - طوس (خراسان رضوی) کیلوگرم
برچسب ها :

شرکت فولاد نیک صدرای توسشرکت فولاد نیک صدرای توس در سال ۱۳۹۰ با هدف تولید میلگرد فولادی ساده و آجدار در سایزهای ۱۲ تا ۳۲ با کیفیت A3 و ظرفیت ۲۵۰ هزار تن در سال تاسیس شد


توس


نحوه تشخیص میلگرد نیک صدرای توس،علامت اختصاری (N.S.T.C) حک شده بر روی میلگرد ها می باشد.


توس