آخرین بروزرسانی : ۱۱:۴۶ ۱۳۹۹/۴/۲۳
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد سایز (mm) آنالیز قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار ۱۰.۵ طوس - نیک صدرا کیلوگرم ۱۲ ۱۰۷,۲۰۰
۱۴۲۰۰
شاخه آجدار ۱۰.۵ طوس - نیک صدرا کیلوگرم
۲ ۱۴ شاخه آجدار ۱۳.۹۲ طوس - نیک صدرا کیلوگرم ۱۴ ۱۰۶,۲۰۰
۱۳۸۰۰
شاخه آجدار ۱۳.۹۲ طوس - نیک صدرا کیلوگرم
۳ ۱۶ شاخه آجدار ۱۸ طوس - نیک صدرا کیلوگرم ۱۶ ۱۰۶,۲۰۰
۱۳۸۰۰
شاخه آجدار ۱۸ طوس - نیک صدرا کیلوگرم
۴ ۱۸ شاخه آجدار ۲۲.۹۲ طوس - نیک صدرا کیلوگرم ۱۸ ۱۰۶,۲۰۰
۱۳۸۰۰
شاخه آجدار ۲۲.۹۲ طوس - نیک صدرا کیلوگرم
۵ ۲۰ شاخه آجدار ۲۹.۴ طوس - نیک صدرا کیلوگرم ۲۰ ۱۰۶,۲۰۰
۱۳۸۰۰
شاخه آجدار ۲۹.۴ طوس - نیک صدرا کیلوگرم
۶ ۲۲ شاخه آجدار ۳۴.۵۶ طوس - نیک صدرا کیلوگرم ۲۲ ۱۰۶,۲۰۰
۵۲۰۰
شاخه آجدار ۳۴.۵۶ طوس - نیک صدرا کیلوگرم
۷ ۲۵ شاخه آجدار ۴۵.۶ طوس - نیک صدرا کیلوگرم ۲۵ ۱۰۶,۲۰۰
۵۲۰۰
شاخه آجدار ۴۵.۶ طوس - نیک صدرا کیلوگرم
۸ ۲۸ شاخه آجدار ۵۷ طوس - نیک صدرا کیلوگرم ۲۸ ۱۰۶,۲۰۰
۵۲۰۰
شاخه آجدار ۵۷ طوس - نیک صدرا کیلوگرم
۹ ۳۲ شاخه آجدار ۷۵ طوس - نیک صدرا کیلوگرم ۳۲ ۱۰۷,۲۰۰
۵۲۰۰
شاخه آجدار ۷۵ طوس - نیک صدرا کیلوگرم
برچسب ها :

شرکت فولاد نیک صدرای توسشرکت فولاد نیک صدرای توس در سال ۱۳۹۰ با هدف تولید میلگرد فولادی ساده و آجدار در سایزهای ۱۲ تا ۳۲ با کیفیت A3 و ظرفیت ۲۵۰ هزار تن در سال تاسیس شد


توس


نحوه تشخیص میلگرد نیک صدرای توس،علامت اختصاری (N.S.T.C) حک شده بر روی میلگرد ها می باشد.


توس