آخرین بروزرسانی : ۱۳:۵۲ ۱۳۹۹/۷/۰۲
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید وزن شاخه (kg) حالت محل بارگیری واحد سایز (mm) گرید قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) حالت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ _ شاخه آجدار قزوین - قزوین کیلوگرم ۸ ۱۲۲,۵۰۰
ثابت
_ شاخه آجدار قزوین - قزوین کیلوگرم
۲ ۱۰ _ شاخه آجدار قزوین - قزوین کیلوگرم ۱۰ ۱۱۸,۵۰۰
ثابت
_ شاخه آجدار قزوین - قزوین کیلوگرم
۳ ۱۲ _ شاخه آجدار قزوین - قزوین کیلوگرم ۱۲ ۱۱۸,۵۰۰
ثابت
_ شاخه آجدار قزوین - قزوین کیلوگرم
۴ ۱۴ _ شاخه آجدار قزوین - قزوین کیلوگرم ۱۴ ۱۱۸,۵۰۰
ثابت
_ شاخه آجدار قزوین - قزوین کیلوگرم
۵ ۱۶ _ شاخه آجدار قزوین - قزوین کیلوگرم ۱۶ ۱۱۸,۵۰۰
ثابت
_ شاخه آجدار قزوین - قزوین کیلوگرم
۶ ۱۸ _ شاخه آجدار قزوین - قزوین کیلوگرم ۱۸ ۱۱۸,۵۰۰
ثابت
_ شاخه آجدار قزوین - قزوین کیلوگرم
برچسب ها :

شرکت فولاد قزوین


کارخانه فولاد قزوین در سال ۱۳۸۰ با هدف تولید انواع میلگرد آجدار در سایزهای ۸ تا ۲۰ گرید A2 تاسیس شد.


فولاد قزوین