جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 200 الی 210 تماس حاصل نمایید.

داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) آنالیز حالت واحد محل تحویل - بنگاه سایز (mm) آنالیز قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار کیلوگرم اصفهان-مقاوم سازه ۸ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه آجدار کیلوگرم اصفهان-مقاوم سازه
۲ ۱۰ شاخه آجدار کیلوگرم اصفهان-مقاوم سازه ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه آجدار کیلوگرم اصفهان-مقاوم سازه
۳ ۱۴ شاخه آجدار کیلوگرم اصفهان-مقاوم سازه ۱۴ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه آجدار کیلوگرم اصفهان-مقاوم سازه
۴ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم اصفهان-مقاوم سازه ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه آجدار کیلوگرم اصفهان-مقاوم سازه
۵ ۱۶ شاخه آجدار کیلوگرم اصفهان-مقاوم سازه ۱۶ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه آجدار کیلوگرم اصفهان-مقاوم سازه
۶ ۱۸ شاخه آجدار کیلوگرم اصفهان-مقاوم سازه ۱۸ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه آجدار کیلوگرم اصفهان-مقاوم سازه
۷ ۲۰ شاخه آجدار کیلوگرم اصفهان-مقاوم سازه ۲۰ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه آجدار کیلوگرم اصفهان-مقاوم سازه
۸ ۲۲ شاخه آجدار کیلوگرم اصفهان-مقاوم سازه ۲۲ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه آجدار کیلوگرم اصفهان-مقاوم سازه
۹ ۲۵ شاخه آجدار کیلوگرم اصفهان-مقاوم سازه ۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه آجدار کیلوگرم اصفهان-مقاوم سازه
۱۰ ۲۸ شاخه آجدار کیلوگرم اصفهان-مقاوم سازه ۲۸ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه آجدار کیلوگرم اصفهان-مقاوم سازه
۱۱ ۳۲ شاخه آجدار کیلوگرم اصفهان-مقاوم سازه ۳۲ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه آجدار کیلوگرم اصفهان-مقاوم سازه
برچسب ها :