جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 200 الی 210 تماس حاصل نمایید.

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۲۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) آنالیز طول شاخه(m) حالت محل تحویل - کارخانه واحد سایز (mm) آنالیز قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) حالت محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۱۲ شاخه ساده تهران-نیکان نورد کیلوگرم ۸ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ شاخه ساده تهران-نیکان نورد کیلوگرم
۲ ۱۰ ۱۲ شاخه ساده تهران-نیکان نورد کیلوگرم ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ شاخه ساده تهران-نیکان نورد کیلوگرم
۳ ۱۲ ۱۲ شاخه ساده تهران-نیکان نورد کیلوگرم ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ شاخه ساده تهران-نیکان نورد کیلوگرم
۴ ۱۶ ۱۲ شاخه ساده تهران-نیکان نورد کیلوگرم ۱۶ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ شاخه ساده تهران-نیکان نورد کیلوگرم
۵ ۱۸ ۱۲ شاخه ساده تهران-نیکان نورد کیلوگرم ۱۸ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ شاخه ساده تهران-نیکان نورد کیلوگرم
۶ ۲۰ ۱۲ شاخه ساده تهران-نیکان نورد کیلوگرم ۲۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ شاخه ساده تهران-نیکان نورد کیلوگرم
۷ ۲۲ ۱۲ شاخه ساده تهران-نیکان نورد کیلوگرم ۲۲ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ شاخه ساده تهران-نیکان نورد کیلوگرم
۸ ۲۵ ۱۲ شاخه ساده تهران-نیکان نورد کیلوگرم ۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ شاخه ساده تهران-نیکان نورد کیلوگرم
۹ ۲۸ ۱۲ شاخه ساده تهران-نیکان نورد کیلوگرم ۲۸ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ شاخه ساده تهران-نیکان نورد کیلوگرم
۱۰ ۳۲ ۱۲ شاخه ساده تهران-نیکان نورد کیلوگرم ۳۲ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ شاخه ساده تهران-نیکان نورد کیلوگرم
برچسب ها :