جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 200 الی 210 تماس حاصل نمایید.

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۰۲ ۱۳۹۸/۹/۳۰
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) آنالیز کارخانه طول (m) واحد محل تحویل - بنگاه سایز (mm) آنالیز قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) کارخانه طول (m) واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ _ ۶ کیلوگرم شیراز - آهن استوار ۱۰ ۶۲,۳۰۰
نامشخص
_ ۶ کیلوگرم شیراز - آهن استوار
۲ ۱۲ _ ۶ کیلوگرم شیراز - آهن استوار ۱۲ ۶۲,۳۰۰
نامشخص
_ ۶ کیلوگرم شیراز - آهن استوار
۳ ۱۴ _ ۶ کیلوگرم شیراز - آهن استوار ۱۴ ۶۲,۳۰۰
نامشخص
_ ۶ کیلوگرم شیراز - آهن استوار
۴ ۱۶ _ ۶ کیلوگرم شیراز - آهن استوار ۱۶ ۶۲,۳۰۰
نامشخص
_ ۶ کیلوگرم شیراز - آهن استوار
۵ ۱۸ _ ۶ کیلوگرم شیراز - آهن استوار ۱۸ ۶۲,۳۰۰
نامشخص
_ ۶ کیلوگرم شیراز - آهن استوار
۶ ۲۰ _ ۶ کیلوگرم شیراز - آهن استوار ۲۰ ۶۲,۳۰۰
نامشخص
_ ۶ کیلوگرم شیراز - آهن استوار
۷ ۲۲ _ ۶ کیلوگرم شیراز - آهن استوار ۲۲ ۶۲,۳۰۰
نامشخص
_ ۶ کیلوگرم شیراز - آهن استوار
برچسب ها :