جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 200 الی 210 تماس حاصل نمایید.

آخرین بروزرسانی : ۱۷:۲۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) آنالیز کارخانه طول (m) حالت واحد محل تحویل - بنگاه سایز (mm) آنالیز قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) کارخانه طول (m) حالت واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ نیشابور ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم بجنورد-بنگاه نودهی ۱۰ ۵۴,۰۰۰
نامشخص
نیشابور ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم بجنورد-بنگاه نودهی
۲ ۱۲ نیشابور ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم بجنورد-بنگاه نودهی ۱۲ ۵۲,۰۰۰
نامشخص
نیشابور ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم بجنورد-بنگاه نودهی
۳ ۱۴ نیشابور ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم بجنورد-بنگاه نودهی ۱۴ ۵۰,۳۰۰
نامشخص
نیشابور ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم بجنورد-بنگاه نودهی
۴ ۱۶ نیشابور ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم بجنورد-بنگاه نودهی ۱۶ ۵۰,۳۰۰
نامشخص
نیشابور ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم بجنورد-بنگاه نودهی
۵ ۱۸ نیشابور ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم بجنورد-بنگاه نودهی ۱۸ ۵۰,۳۰۰
نامشخص
نیشابور ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم بجنورد-بنگاه نودهی
۶ ۲۰ نیشابور ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم بجنورد-بنگاه نودهی ۲۰ ۵۰,۳۰۰
نامشخص
نیشابور ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم بجنورد-بنگاه نودهی
۷ ۲۲ نیشابور ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم بجنورد-بنگاه نودهی ۲۲ ۵۰,۳۰۰
نامشخص
نیشابور ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم بجنورد-بنگاه نودهی
۸ ۸ نیشابور ۱۲ آجدار کیلوگرم بجنورد-بنگاه نودهی ۸ ۵۶,۰۰۰
نامشخص
نیشابور ۱۲ آجدار کیلوگرم بجنورد-بنگاه نودهی
برچسب ها :