جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 240 الی 250

آخرین بروزرسانی : ۱۰:۲۷ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) طول (m) حالت واحد محل تحویل - بنگاه ضخامت (mm) طول (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳ درخواستی شاخه کیلوگرم تهران-خاور سیم ۳ درخواستی تماس بگیرید
نامشخص
شاخه کیلوگرم تهران-خاور سیم
۲ ۴ درخواستی شاخه کیلوگرم تهران-خاور سیم ۴ درخواستی تماس بگیرید
نامشخص
شاخه کیلوگرم تهران-خاور سیم
۳ ۵ درخواستی شاخه کیلوگرم تهران-خاور سیم ۵ درخواستی تماس بگیرید
نامشخص
شاخه کیلوگرم تهران-خاور سیم
۴ ۶ درخواستی شاخه کیلوگرم تهران-خاور سیم ۶ درخواستی تماس بگیرید
نامشخص
شاخه کیلوگرم تهران-خاور سیم
۵ ۷ درخواستی شاخه کیلوگرم تهران-خاور سیم ۷ درخواستی تماس بگیرید
نامشخص
شاخه کیلوگرم تهران-خاور سیم
۶ ۸ درخواستی شاخه کیلوگرم تهران-خاور سیم ۸ درخواستی تماس بگیرید
نامشخص
شاخه کیلوگرم تهران-خاور سیم
۷ ۹ درخواستی شاخه کیلوگرم تهران-خاور سیم ۹ درخواستی تماس بگیرید
نامشخص
شاخه کیلوگرم تهران-خاور سیم
۸ ۱۰ درخواستی شاخه کیلوگرم تهران-خاور سیم ۱۰ درخواستی تماس بگیرید
نامشخص
شاخه کیلوگرم تهران-خاور سیم
۹ ۱۱ درخواستی شاخه کیلوگرم تهران-خاور سیم ۱۱ درخواستی تماس بگیرید
نامشخص
شاخه کیلوگرم تهران-خاور سیم
۱۰ ۱۲ درخواستی شاخه کیلوگرم تهران-خاور سیم ۱۲ درخواستی تماس بگیرید
نامشخص
شاخه کیلوگرم تهران-خاور سیم
۱۱ ۱۳ درخواستی شاخه کیلوگرم تهران-خاور سیم ۱۳ درخواستی تماس بگیرید
نامشخص
شاخه کیلوگرم تهران-خاور سیم
۱۲ ۱۴ درخواستی شاخه کیلوگرم تهران-خاور سیم ۱۴ درخواستی تماس بگیرید
نامشخص
شاخه کیلوگرم تهران-خاور سیم
۱۳ ۱۵ درخواستی شاخه کیلوگرم تهران-خاور سیم ۱۵ درخواستی تماس بگیرید
نامشخص
شاخه کیلوگرم تهران-خاور سیم
۱۴ ۱۶ درخواستی شاخه کیلوگرم تهران-خاور سیم ۱۶ درخواستی تماس بگیرید
نامشخص
شاخه کیلوگرم تهران-خاور سیم
۱۵ ۱۷ درخواستی شاخه کیلوگرم تهران-خاور سیم ۱۷ درخواستی تماس بگیرید
نامشخص
شاخه کیلوگرم تهران-خاور سیم
۱۶ ۱۸ درخواستی شاخه کیلوگرم تهران-خاور سیم ۱۸ درخواستی تماس بگیرید
نامشخص
شاخه کیلوگرم تهران-خاور سیم
۱۷ ۱۹ درخواستی شاخه کیلوگرم تهران-خاور سیم ۱۹ درخواستی تماس بگیرید
نامشخص
شاخه کیلوگرم تهران-خاور سیم
۱۸ ۲۰ درخواستی شاخه کیلوگرم تهران-خاور سیم ۲۰ درخواستی تماس بگیرید
نامشخص
شاخه کیلوگرم تهران-خاور سیم
۱۹ ۲۱ درخواستی شاخه کیلوگرم تهران-خاور سیم ۲۱ درخواستی تماس بگیرید
نامشخص
شاخه کیلوگرم تهران-خاور سیم
۲۰ ۲۲ درخواستی شاخه کیلوگرم تهران-خاور سیم ۲۲ درخواستی تماس بگیرید
نامشخص
شاخه کیلوگرم تهران-خاور سیم
۲۱ ۲۳ درخواستی شاخه کیلوگرم تهران-خاور سیم ۲۳ درخواستی تماس بگیرید
نامشخص
شاخه کیلوگرم تهران-خاور سیم
۲۲ ۲۴ درخواستی شاخه کیلوگرم تهران-خاور سیم ۲۴ درخواستی تماس بگیرید
نامشخص
شاخه کیلوگرم تهران-خاور سیم
۲۳ ۲۵ درخواستی شاخه کیلوگرم تهران-خاور سیم ۲۵ درخواستی تماس بگیرید
نامشخص
شاخه کیلوگرم تهران-خاور سیم
برچسب ها :

خاور سیم در سال 1394 توسط آقای جواد ساريخاني تاسیس گردید . این مجموعه با کادری مجرب در زمینه تولید و فروش انواع مفتولهای صنعتی از قبیل مفتول پیچ و مهره سازی - مسوار -پولیش- اتومات-تسمه فعالیت دارد