آخرین بروزرسانی : ۱۴:۴۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) آنالیز طول (m) واحد محل تحویل - بنگاه سایز (mm) آنالیز قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول (m) واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲ ۱۲ کیلوگرم اصفهان-نیایش صنعت مهرگان ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اصفهان-نیایش صنعت مهرگان
۲ ۱۴ ۱۲ کیلوگرم اصفهان-نیایش صنعت مهرگان ۱۴ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اصفهان-نیایش صنعت مهرگان
۳ ۱۶ ۱۲ کیلوگرم اصفهان-نیایش صنعت مهرگان ۱۶ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اصفهان-نیایش صنعت مهرگان
۴ ۱۸ ۱۲ کیلوگرم اصفهان-نیایش صنعت مهرگان ۱۸ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اصفهان-نیایش صنعت مهرگان
۵ ۲۰ ۱۲ کیلوگرم اصفهان-نیایش صنعت مهرگان ۲۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اصفهان-نیایش صنعت مهرگان
۶ ۲۲ ۱۲ کیلوگرم اصفهان-نیایش صنعت مهرگان ۲۲ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اصفهان-نیایش صنعت مهرگان
۷ ۲۵ ۱۲ کیلوگرم اصفهان-نیایش صنعت مهرگان ۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اصفهان-نیایش صنعت مهرگان
۸ ۳۲ ۱۲ کیلوگرم اصفهان-نیایش صنعت مهرگان ۳۲ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اصفهان-نیایش صنعت مهرگان
برچسب ها :