داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید وزن شاخه (kg) حالت طول (m) واحد کارخانه-محل تحویل سایز (mm) گرید قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) حالت طول (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲ - شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم فولاد معراج البرز گلستان - گلستان ۱۲ ۱۳۵,۰۰۰
۱۰۰۰
- شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم فولاد معراج البرز گلستان - گلستان
۲ ۱۴ ۱۲.۵۰۰ الی ۱۳.۸۰۰ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم فولاد معراج البرز گلستان - گلستان ۱۴ ۱۳۵,۰۰۰
۱۰۰۰
۱۲.۵۰۰ الی ۱۳.۸۰۰ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم فولاد معراج البرز گلستان - گلستان
۳ ۱۶ ۱۵.۸۰۰ الی ۱۷ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم فولاد معراج البرز گلستان - گلستان ۱۶ ۱۳۵,۰۰۰
۱۰۰۰
۱۵.۸۰۰ الی ۱۷ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم فولاد معراج البرز گلستان - گلستان
۴ ۱۸ ۲۱ الی ۲۴ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم فولاد معراج البرز گلستان - گلستان ۱۸ ۱۳۵,۰۰۰
۱۰۰۰
۲۱ الی ۲۴ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم فولاد معراج البرز گلستان - گلستان
۵ ۲۰ ۲۷ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم فولاد معراج البرز گلستان - گلستان ۲۰ ۱۳۵,۰۰۰
۱۰۰۰
۲۷ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم فولاد معراج البرز گلستان - گلستان
برچسب ها :

این مجموعه با نام شرکت توليدي فولاد معراج البرز گلستان و به مدیریت سید ابوذر حسینی به بهره برداری رسیده و فعال میباشد، محصول این مجموعه انواع میلگرد در سایزهای مختلف می باشد.