داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید وزن شاخه (kg) حالت طول (m) شهر - کارخانه واحد سایز (mm) گرید قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) حالت طول (m) شهر - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲ - شاخه آجدار ۱۲ گلستان - فولاد معراج البرز گلستان کیلوگرم ۱۲ ۹۸,۵۰۰
۱۵۰۰
- شاخه آجدار ۱۲ گلستان - فولاد معراج البرز گلستان کیلوگرم
۲ ۱۴ - شاخه آجدار ۱۲ گلستان - فولاد معراج البرز گلستان کیلوگرم ۱۴ ۹۸,۵۰۰
۱۵۰۰
- شاخه آجدار ۱۲ گلستان - فولاد معراج البرز گلستان کیلوگرم
۳ ۱۶ - شاخه آجدار ۱۲ گلستان - فولاد معراج البرز گلستان کیلوگرم ۱۶ ۹۸,۵۰۰
۱۵۰۰
- شاخه آجدار ۱۲ گلستان - فولاد معراج البرز گلستان کیلوگرم
۴ ۱۸ - شاخه آجدار ۱۲ گلستان - فولاد معراج البرز گلستان کیلوگرم ۱۸ ۹۸,۵۰۰
۱۵۰۰
- شاخه آجدار ۱۲ گلستان - فولاد معراج البرز گلستان کیلوگرم
۵ ۲۰ - شاخه آجدار ۱۲ گلستان - فولاد معراج البرز گلستان کیلوگرم ۲۰ ۹۸,۵۰۰
۱۵۰۰
- شاخه آجدار ۱۲ گلستان - فولاد معراج البرز گلستان کیلوگرم
برچسب ها :

این مجموعه با نام شرکت توليدي فولاد معراج البرز گلستان و به مدیریت سید ابوذر حسینی به بهره برداری رسیده و فعال میباشد، محصول این مجموعه انواع میلگرد در سایزهای مختلف می باشد.