جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 200 الی 210 تماس حاصل نمایید.

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۵۴ ۱۳۹۸/۹/۱۷
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) آنالیز حالت واحد محل تحویل - بنگاه سایز (mm) آنالیز قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار کیلوگرم قم - بنگاه آهن نظری ۸ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه آجدار کیلوگرم قم - بنگاه آهن نظری
۲ ۱۰ شاخه آجدار کیلوگرم قم - بنگاه آهن نظری ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه آجدار کیلوگرم قم - بنگاه آهن نظری
۳ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم قم - بنگاه آهن نظری ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه آجدار کیلوگرم قم - بنگاه آهن نظری
۴ ۱۴ شاخه آجدار کیلوگرم قم - بنگاه آهن نظری ۱۴ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه آجدار کیلوگرم قم - بنگاه آهن نظری
۵ ۱۶ شاخه آجدار کیلوگرم قم - بنگاه آهن نظری ۱۶ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه آجدار کیلوگرم قم - بنگاه آهن نظری
۶ ۱۸ شاخه آجدار کیلوگرم قم - بنگاه آهن نظری ۱۸ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه آجدار کیلوگرم قم - بنگاه آهن نظری
۷ ۲۰ شاخه آجدار کیلوگرم قم - بنگاه آهن نظری ۲۰ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه آجدار کیلوگرم قم - بنگاه آهن نظری
۸ ۲۲ شاخه آجدار کیلوگرم قم - بنگاه آهن نظری ۲۲ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه آجدار کیلوگرم قم - بنگاه آهن نظری
۹ ۲۵ شاخه آجدار کیلوگرم قم - بنگاه آهن نظری ۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه آجدار کیلوگرم قم - بنگاه آهن نظری
برچسب ها :