جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 200 الی 210 تماس حاصل نمایید.

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۵۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) آنالیز کارخانه طول (m) حالت واحد محل تحویل - بنگاه سایز (mm) آنالیز قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) کارخانه طول (m) حالت واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۰ بردسیر کرمان ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم کرمان-بنگاه مرادزاده ۲۰ ۶۲,۶۴۳
نامشخص
بردسیر کرمان ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم کرمان-بنگاه مرادزاده
۲ ۱۰ بردسیر کرمان ۱۲ آجدار کیلوگرم کرمان-بنگاه مرادزاده ۱۰ ۶۴,۷۴۶
نامشخص
بردسیر کرمان ۱۲ آجدار کیلوگرم کرمان-بنگاه مرادزاده
۳ ۱۲ بردسیر کرمان ۱۲ آجدار کیلوگرم کرمان-بنگاه مرادزاده ۱۲ ۶۳,۱۶۶
نامشخص
بردسیر کرمان ۱۲ آجدار کیلوگرم کرمان-بنگاه مرادزاده
۴ ۱۴ بردسیر کرمان ۱۲ آجدار کیلوگرم کرمان-بنگاه مرادزاده ۱۴ ۶۳,۰۰۰
نامشخص
بردسیر کرمان ۱۲ آجدار کیلوگرم کرمان-بنگاه مرادزاده
۵ ۱۶ بردسیر کرمان ۱۲ آجدار کیلوگرم کرمان-بنگاه مرادزاده ۱۶ ۶۳,۰۰۰
نامشخص
بردسیر کرمان ۱۲ آجدار کیلوگرم کرمان-بنگاه مرادزاده
۶ ۱۸ بردسیر کرمان ۱۲ آجدار کیلوگرم کرمان-بنگاه مرادزاده ۱۸ تماس بگیرید
نامشخص
بردسیر کرمان ۱۲ آجدار کیلوگرم کرمان-بنگاه مرادزاده
۷ ۱۴ اصفهان ۱۲ آجدار کیلوگرم کرمان-بنگاه مرادزاده ۱۴ ۶۴,۶۴۰
نامشخص
اصفهان ۱۲ آجدار کیلوگرم کرمان-بنگاه مرادزاده
۸ ۱۶ اصفهان ۱۲ آجدار کیلوگرم کرمان-بنگاه مرادزاده ۱۶ تماس بگیرید
نامشخص
اصفهان ۱۲ آجدار کیلوگرم کرمان-بنگاه مرادزاده
۹ ۱۸ اصفهان ۱۲ آجدار کیلوگرم کرمان-بنگاه مرادزاده ۱۸ تماس بگیرید
نامشخص
اصفهان ۱۲ آجدار کیلوگرم کرمان-بنگاه مرادزاده
برچسب ها :