جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 200 الی 210 تماس حاصل نمایید.

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) آنالیز کارخانه طول (m) واحد محل تحویل - بنگاه سایز (mm) آنالیز قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) کارخانه طول (m) واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ سپهر ایرانیان ۱۲ کیلوگرم شهرکرد - آهن مانی ۸ تماس بگیرید
نامشخص
سپهر ایرانیان ۱۲ کیلوگرم شهرکرد - آهن مانی
۲ ۱۰ آریان فولاد ۱۲ کیلوگرم شهرکرد - آهن مانی ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
آریان فولاد ۱۲ کیلوگرم شهرکرد - آهن مانی
۳ ۱۲ آریان فولاد ۱۲ کیلوگرم شهرکرد - آهن مانی ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
آریان فولاد ۱۲ کیلوگرم شهرکرد - آهن مانی
۴ ۱۴ صبا فولاد زاگرس ۱۲ کیلوگرم شهرکرد - آهن مانی ۱۴ تماس بگیرید
نامشخص
صبا فولاد زاگرس ۱۲ کیلوگرم شهرکرد - آهن مانی
۵ ۱۶ صبا فولاد زاگرس ۱۲ کیلوگرم شهرکرد - آهن مانی ۱۶ تماس بگیرید
نامشخص
صبا فولاد زاگرس ۱۲ کیلوگرم شهرکرد - آهن مانی
۶ ۱۸ صبا فولاد زاگرس ۱۲ کیلوگرم شهرکرد - آهن مانی ۱۸ تماس بگیرید
نامشخص
صبا فولاد زاگرس ۱۲ کیلوگرم شهرکرد - آهن مانی
۷ ۲۰ صبا فولاد زاگرس ۱۲ کیلوگرم شهرکرد - آهن مانی ۲۰ تماس بگیرید
نامشخص
صبا فولاد زاگرس ۱۲ کیلوگرم شهرکرد - آهن مانی
۸ ۲۲ صبا فولاد زاگرس ۱۲ کیلوگرم شهرکرد - آهن مانی ۲۲ تماس بگیرید
نامشخص
صبا فولاد زاگرس ۱۲ کیلوگرم شهرکرد - آهن مانی
۹ ۲۵ صبا فولاد زاگرس ۱۲ کیلوگرم شهرکرد - آهن مانی ۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
صبا فولاد زاگرس ۱۲ کیلوگرم شهرکرد - آهن مانی
برچسب ها :