جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 200 الی 210 تماس حاصل نمایید.

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۳۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) آنالیز طول شاخه(m) حالت واحد محل تحویل - بنگاه سایز (mm) آنالیز قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) حالت واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ ۱۲ آجدار کیلوگرم اردبیل - بنگاه سمیعی نژاد ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ آجدار کیلوگرم اردبیل - بنگاه سمیعی نژاد
۲ ۱۲ ۱۲ آجدار کیلوگرم اردبیل - بنگاه سمیعی نژاد ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ آجدار کیلوگرم اردبیل - بنگاه سمیعی نژاد
۳ ۱۴ ۱۲ آجدار کیلوگرم اردبیل - بنگاه سمیعی نژاد ۱۴ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ آجدار کیلوگرم اردبیل - بنگاه سمیعی نژاد
۴ ۱۶ ۱۲ آجدار کیلوگرم اردبیل - بنگاه سمیعی نژاد ۱۶ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ آجدار کیلوگرم اردبیل - بنگاه سمیعی نژاد
۵ ۱۸ ۱۲ آجدار کیلوگرم اردبیل - بنگاه سمیعی نژاد ۱۸ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ آجدار کیلوگرم اردبیل - بنگاه سمیعی نژاد
۶ ۲۰ ۱۲ آجدار کیلوگرم اردبیل - بنگاه سمیعی نژاد ۲۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ آجدار کیلوگرم اردبیل - بنگاه سمیعی نژاد
برچسب ها :