جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 200 الی 210 تماس حاصل نمایید.

آخرین بروزرسانی : ۱۰:۳۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) آنالیز کارخانه طول (m) حالت واحد محل تحویل - بنگاه سایز (mm) آنالیز قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) کارخانه طول (m) حالت واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ کاوه تیکمه داش ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم اهواز - آهن پیمانی ۸ تماس بگیرید
نامشخص
کاوه تیکمه داش ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم اهواز - آهن پیمانی
۲ ۱۰ کویر کاشان ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم اهواز - آهن پیمانی ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
کویر کاشان ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم اهواز - آهن پیمانی
۳ ۱۲ خلیج فارس ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم اهواز - آهن پیمانی ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
خلیج فارس ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم اهواز - آهن پیمانی
۴ ۱۴ کوثر اهواز ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم اهواز - آهن پیمانی ۱۴ تماس بگیرید
نامشخص
کوثر اهواز ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم اهواز - آهن پیمانی
۵ ۱۶ کوثر اهواز ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم اهواز - آهن پیمانی ۱۶ تماس بگیرید
نامشخص
کوثر اهواز ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم اهواز - آهن پیمانی
برچسب ها :