جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 200 الی 210 تماس حاصل نمایید.

آخرین بروزرسانی : ۱۰:۵۳ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) آنالیز کارخانه طول (m) حالت وزن شاخه (kg) واحد محل تحویل - بنگاه سایز (mm) آنالیز قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) کارخانه طول (m) حالت وزن شاخه (kg) واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ظفر بناب ۱۲ آجدار ۴ کیلوگرم بناب-آهن ماهان ۸ ۴۹,۸۰۰
نامشخص
ظفر بناب ۱۲ آجدار ۴ کیلوگرم بناب-آهن ماهان
۲ ۱۰ ظفر بناب ۱۲ آجدار ۶.۵ کیلوگرم بناب-آهن ماهان ۱۰ ۴۹,۳۰۰
نامشخص
ظفر بناب ۱۲ آجدار ۶.۵ کیلوگرم بناب-آهن ماهان
۳ ۱۲ ظفر بناب ۱۲ آجدار ۱۰ کیلوگرم بناب-آهن ماهان ۱۲ ۴۹,۳۰۰
نامشخص
ظفر بناب ۱۲ آجدار ۱۰ کیلوگرم بناب-آهن ماهان
۴ ۱۴ ظفر بناب ۱۲ آجدار ۱۳.۵ کیلوگرم بناب-آهن ماهان ۱۴ ۴۸,۸۰۰
نامشخص
ظفر بناب ۱۲ آجدار ۱۳.۵ کیلوگرم بناب-آهن ماهان
۵ ۱۶ ظفر بناب ۱۲ آجدار ۱۸ کیلوگرم بناب-آهن ماهان ۱۶ ۴۸,۸۰۰
نامشخص
ظفر بناب ۱۲ آجدار ۱۸ کیلوگرم بناب-آهن ماهان
۶ ۱۸ ظفر بناب ۱۲ آجدار ۲۲.۵ کیلوگرم بناب-آهن ماهان ۱۸ ۴۸,۸۰۰
نامشخص
ظفر بناب ۱۲ آجدار ۲۲.۵ کیلوگرم بناب-آهن ماهان
۷ ۲۰ ظفر بناب ۱۲ آجدار ۲۸ کیلوگرم بناب-آهن ماهان ۲۰ ۴۸,۸۰۰
نامشخص
ظفر بناب ۱۲ آجدار ۲۸ کیلوگرم بناب-آهن ماهان
۸ ۲۲ ظفر بناب ۱۲ آجدار ۳۳.۵ کیلوگرم بناب-آهن ماهان ۲۲ ۴۸,۸۰۰
نامشخص
ظفر بناب ۱۲ آجدار ۳۳.۵ کیلوگرم بناب-آهن ماهان
۹ ۲۵ ظفر بناب ۱۲ آجدار ۴۴ کیلوگرم بناب-آهن ماهان ۲۵ ۴۸,۸۰۰
نامشخص
ظفر بناب ۱۲ آجدار ۴۴ کیلوگرم بناب-آهن ماهان
برچسب ها :